Forside

Strategisk nettverk for IT-Direktører samler IT-Direktører, -sjefer og -ansvarlige fra både privat og offentlig sektor uavhengig av virksomhetens størrelse.

Neste samlinger:

Med etableringen av samlinger i Bergen vil antall samlinger i SnIT være 9 stk.

Les om oppstarts-/infomøtet her

Som medlem i Snit kan du delta på opp til 5 samlinger, uavhengig hvor i landet du deltar.

Nettverket er leverandørfritt for å skape en åpen arena der IT-lederne uforstyrret driver erfaringsutveksling, meningsbryting og læring.

Alle samlingene vil starte mellom kl 12 og kl 14 (avhengig av progam) og vare ut dagen. Dagen avsluttes med en arbeidsmiddag og høy fokus på nettverking. Detaljert program og tidspunkt vil bli sendt ut i forkant av hver samling.

Er du CIO, IT-direktør/-sjef/-ansvarlig og enda ikke medlem av nettverket har du mulighet til å delta på en av våre samlinger etter Try and Buy-prinsippet. Ønsker du etter dette å bli en del av nettverket trekkes kostnaden for Try & Buy fra totalprisen for deltakelse i nettverket.


Noen temaer vi har tatt opp er:

Bestiller og Styringsgruppe
Sourcing/Outsourcing
Sosialt Internett
Benchmarking
IT-direktørens rolle
Teknisk gjeld
BYOD
Internet of Things
Nettsky, personvern og sikkerhet
Forretningsutvikling
Big Data/MDM/BI
IT i praksis
Juss i skyen
Forretningsprosessene
Gevinstrealisering
Digitalisering

 


Hjemmesiden for nettverket er nå flyttet over til nye sider. Disse vil bli forløpende videreutviklet, bl.a. med full oversikt over medlemmene i nettverket… når man er medlem.