AI-konferansen 2021 fokuserer på to områder; hva skal til – helt konkret – for å bruke kunstig intelligens på en ansvarlig måte, og hvorfor fungerer kunstig intelligens glimrende noen ganger, mens den i andre sammenhenger ikke når målene man satte seg – enten det er fra et forretningsmessig eller et teknisk perspektiv. Vi vil høre om noen høyprofilerte satsninger som kanskje ikke ga resultatene man forventet, men også hvordan man høstet erfaringer fra disse prosjektene og om hvordan man kanskje kan gjøre det bedre.

Det er mange myter rundt kunstig intelligens og det kan være vanskelig å skille på de langsiktige visjonene og den faktiske nytteverdien man kan hente her og nå ut i hverdagen. Det belyses konkrete eksempler på initiativer som begynner å levere faktiske resultater, også fra et forretningsperspektiv. Og noen er kanskje starten på nye norske industrieventyr? Kan ansvarlig og anvendt kunstig intelligens være den nye oljen for Norge?

Og akkurat ansvarlig bruk av kunstig intelligens er nøkkelen til tillit og dermed utbredelse av mulighetene teknologien potensielt tilbyr. Etter oppdrag fra «Nasjonal strategi for kunstig intelligens» i 2020, har Datatilsynet i 2021 gjennomført en rekke prosjekter i en «sandkasse»-modell, hvor flere norske virksomheter har fått muligheten til å jobbe tett med tilsynet for å evaluere, vurdere og utvikle de regulatoriske og etiske sidene ved sine prosjekter. Og enten det er løsninger for å effektivisere saksbehandling i NAV, bistå læring i norsk skole, evaluere sikkerhetsforståelse i norske bedrifter eller forutsi sykdomsutvikling på et langt tidligere stadium enn mulig tidligere – samtlige prosjekter og deres konklusjoner vil presenteres på konferansen.

Samtidig som konferansen allerede har spennende elementer på plass, er vi samtidig åpne for ytterligere innspill fra deg og din virksomhet! Har du konkrete og spennende erfaringer du ønsker å dele, eller prosjekter du mener fortjener oppmerksomhet? Ta en kikk på vår «Call for Paper», med siste frist for innsendte forslag 8. september!

Velkommen til en spennende og interessant konferanse i november, gjennomført i fysiske lokaler mitt i Oslo og nyt gleden av å igjen fysisk treffe og nettverke med spennende og likesinnede innen fagområdet kunstig intelligens!

Foreløpig program

I tillegg til planlagt keynotes med internasjonalt tilsnitt, er følgende foredrag en del av det foreløpige programmet:

Hva skjedde med «superlegen» Watson?
Watson ble midt på 2010-tallet lansert som det neste store innen medisinsk diagnose. I 2021 rapporteres det at IBM vurderer å selge ut Watson Health. Med utgangspunkt i praktiske og konkrete norske erfaringer vil leger og prosjektledere tilknyttet AHUS si noe om sine erfaringer med denne type løsninger. Og noen betraktninger rundt hva som kan skje når toppledere og markedsavdelinger drikker litt mye tran… (selv om legen – eller aksjeeierne – sier det er bra for deg)

Autostore – et norsk industrieventyr?
Med utgangspunkt i industribedriften Hatteland startet ble Autostore i 1995 etablert i Nedre Vats i Vindafjord kommune. I 2021 meldes det at den japanske industrigiganten Softbank kjøper 40% av selskapet. Hvorfor og hvordan er det mulig for et norsk selskap i en norsk vestlandsfjord å erobre det enorme markedet innen lagerlogistikk i verden? Det er kanskje ikke nødvendig med lokasjon i Oslo og sjefskontor på Aker Brygge for å bygge kompetansemiljøer og skape innovasjon i Norge?

Autonome og selvkjørende båter og «vannbusser» – vikingskipene versjon 2.0?
Norge har 1000 år lange tradisjoner innen båt og skipsindustri, fra vikingskipene til at lille Norge i moderne tid er verdens fjerde største skipsfartsnasjon. Hva er mer naturlig enn at vi kombinerer disse tradisjonene med den «nye oljen» – kunstig intelligens? En ikke-voldelig versjon av Lindisfarne i horisonten?

Fra Chatbots til informasjonssortering – et hatobjekt som endelig begynner å virke?
Chatbots har fortjent overtatt det samme dårlige ryktet som automatiske telefonsystemer («din samtale er viktig for oss…») har bygget opp over tiår. Men tankegangen og teknologiene bak oppsett av chatbots har skapt et helt univers av systemer som hjelper oss med å holde orden på en eksponentielt voksende informasjonsmengde. Så har du snakket med en chatbot i det siste og har du tenkt på at det egentlig er blitt lettere å legge e-post på riktig sted, så har du kanskje ikke fått med deg at de to tingene hører sammen? Og vi ser indikasjoner på at teknologien faktisk begynner å lykkes kommersielt – med norske selskaper bak rattet. Er dette chatbot’enes «I’ll be back»-øyeblikk?

Legaltech – advokatenes dødsmarsj?
Kunstig intelligens er spådd å ta livet av mange blåskjortejobber; bomringbetjenter, sjåfører, betalingspunkter i butikker og lignende. Men også for hvitsnippene har det – ikke uten en viss skadefryd – vært meldt at blant annet advokatene i nærmeste fremtid må se seg erstattet av virtuelle roboter som gjør samme og bedre jobb. Eller ligger det virkelige potensialet i å tilby gode (nok) digitale tjenester for de som i dag bare kan drømme om å ha råd til advokat? Med utgangspunkt i praktiske erfaringer fra norske advokatselskaper besvarer vi spørsmålet: Hvilken teknologi tar jobbene fra norske advokater?

Ny «KI-lov» etter modell av GDPR – hinder eller mulighet?
EU har startet prosessen med å etablere lover og regler for hva KI kan brukes til og hvordan den bør brukes. Selv om loven fremdeles er langt unna å vedtas, kan det ha stor betydning for rammevilkårene for utvikling av KI i Europa og Norge. Tillit og ansvarlig er absolutt grunnleggende for at KI skal lykkes på lang sikt. Kan en ny lov bidra positivt til dette? Vi henter inn ekspertise fra EU på området.

Datatilsynets sandkasse for ansvarlig kunstig intelligens – prosjektrapporter, erfaringer og veien videre
Etter oppdrag fra «Nasjonal strategi for kunstig intelligens» i 2020, har Datatilsynet i 2021 gjennomført en rekke prosjekter i en «sandkasse»-modell, hvor flere norske virksomheter har fått muligheten til å jobbe tett med tilsynet for å evaluere, vurdere og utvikle de regulatoriske og etiske sidene ved sine prosjekter. Og enten det er løsninger for å effektivisere saksbehandling i NAV, bistå læring i norsk skole, evaluere sikkerhetsforståelse i norske bedrifter eller forutsi sykdomsutvikling på et langt tidligere stadium enn mulig tidligere – samtlige prosjekter og deres konklusjoner vil presenteres på konferansen.

Erfaringer fra de fire første prosjektene og presentasjon av de neste fire prosjektene 2022 i Datatilsynets sandkasse:
• Age Labs – innovasjon i norsk helsevesen – anonymisering som metode for håndtere personvern i forbindelse med maskinlæring
• Secure Practice – brukere ansees ofte (urimelig) som et svakt ledd i bedriftens datasikkerhet – kan individuell måling av sikkerhetsforståelse gjøres på ansattes premisser?
• KS – bruk av kunstig intelligens i støttefunksjoner i skoleverket – hva kreves av løsningenes forklarbarhet og gjennomsiktighet for at dette vil aksepteres av lærere, foreldre og elever?
• NAV – prediksjoner av sykefravær – hva må til for å sikre at dette gjøre på en god og rettferdig måte – hvor går grensene for automatisk saksbehandling og hva er «best» for den som vurderes?
Presentasjon av de neste fire prosjektene 2022 i Datatilsynets sandkasse!

Arrangør: Faggruppen AI (Kunstig Intelligens)
Kontaktperson: Silje Endsjø, mobil 45113604