AI-konferansen 2021 fokuserer på to områder; hva skal til – helt konkret – for å bruke kunstig intelligens på en ansvarlig måte, og hvorfor fungerer kunstig intelligens glimrende noen ganger, mens den i andre sammenhenger ikke når målene man satte seg – enten det er fra et forretningsmessig eller et teknisk perspektiv. Vi vil høre om noen høyprofilerte satsninger som kanskje ikke ga resultatene man forventet, men også hvordan man høstet erfaringer fra disse prosjektene og om hvordan man kanskje kan gjøre det bedre.

Det er mange myter rundt kunstig intelligens og det kan være vanskelig å skille på de langsiktige visjonene og den faktiske nytteverdien man kan hente her og nå ut i hverdagen. Det belyses konkrete eksempler på initiativer som begynner å levere faktiske resultater, også fra et forretningsperspektiv. Og noen er kanskje starten på nye norske industrieventyr? Kan ansvarlig og anvendt kunstig intelligens være den nye oljen for Norge?

Og akkurat ansvarlig bruk av kunstig intelligens er nøkkelen til tillit og dermed utbredelse av mulighetene teknologien potensielt tilbyr. Etter oppdrag fra «Nasjonal strategi for kunstig intelligens» i 2020, har Datatilsynet i 2021 gjennomført en rekke prosjekter i en «sandkasse»-modell, hvor flere norske virksomheter har fått muligheten til å jobbe tett med tilsynet for å evaluere, vurdere og utvikle de regulatoriske og etiske sidene ved sine prosjekter. Og enten det er løsninger for å effektivisere saksbehandling i NAV, bistå læring i norsk skole, evaluere sikkerhetsforståelse i norske bedrifter eller forutsi sykdomsutvikling på et langt tidligere stadium enn mulig tidligere – samtlige prosjekter og deres konklusjoner vil presenteres på konferansen.

Velkommen til en spennende og interessant konferanse i november, gjennomført i fysiske lokaler midt i Oslo og nyt gleden av å igjen fysisk treffe og nettverke med spennende og likesinnede innen fagområdet kunstig intelligens!