Call for speakers

 

Dataforeningens Bærekraftkonferanse 9. november 2021

Frist for å sende inn forslag var 1. juni og er nå stengt.

Er du opptatt av hvordan data, ikt og teknologi kan bidra til en mer bærekraftig verden? Nå har du muligheten til å fortelle andre om noe du er stolt av!

Kanskje har du samlet og brukt data som gjør at virksomheten din eller kundene kan ta mer bærekraftige beslutninger? Kanskje har du erfaring med å bruke teknologi og data for å redusere miljøbelastning? Eller har du utviklet metodikk som gjør at du får større gevinster fra it-prosjektene knyttet til miljømessige og sosiale forhold? Kanskje vet du noe om hvordan man skal anskaffe eller utvikle miljøvennlige IKT-løsninger og -tjenester?

Da vil vi gjerne høre din historie!
Vi ønsker å skape en konferanse som inspirerer og demonstrerer hvordan data og teknologi henger tett sammen med, og i mange tilfeller er en forutsetning for bærekraftig utvikling. Og vi er sultne på gode eksempler og erfaringer.

På Dataforeningens Bærekraftkonferanse 2021 kan du dele erfaringene dine, og samtidig vise fram deg selv og virksomheten din til potensielle samarbeidspartnere, kunder og nye kolleger.

For å lage et levende og godt innlegg, må du tenke på følgende:
• Foredraget må vare maksimalt 20 minutter inkludert 5 minutter til spørsmål. Det kan veldig gjerne være kortere!
• Samarbeid gjerne med andre foredragsholdere. Men vi ønsker maksimalt to foredragsholdere på «scenen» samtidig.
• Foredraget kan være på norsk eller engelsk

Målgruppe
Ledere og fagressurser innen forretningsutvikling, produkt- og tjenester, salg og marked, IT, HR, finans, rapportering og bærekraft. Prosjektledere, arkitekter, systemutviklere, driftsansvarlige, rådgivere, innkjøpere og jurister.

Spørsmål
Kontakt Signe@dnd.no hvis du har spørsmål. Hvis du er usikker på om innlegget ditt er aktuelt og passer inn, send inn forslaget ditt, så kan vi vurdere nærmere.

Frist for innsending av forslag er 1. juni.

  • Velg en kort og presis tittel som sier noe om innholdet, men også får tilhøreren til å ville gå på ditt foredrag.
  • Denne beskrivelsen trenger ikke være lang – du velger selv hvordan du vil selge inn sesjonen din til deltakerne!
  • Hvilken beskrivelse av deg som foredragsholder ønsker du skal bli gjengitt i programmet?
  • Denne teksten vil kun bli brukt av programkomiteen for å vurdere ditt foredrag. Inkluder gjerne en mer detaljert beskrivelse av foredraget, hovedbudskapet ditt eller om deg selv. Legg gjerne ved linker til video av deg selv som holder foredrag eller annen informasjon som kan hjelpe programkomiteen å vurdere ditt foredrag.
  • Fornavn og etternavn
  • Din tittel og arbeidssted