Topp meny

Cybersikkerhet på styrerommet 2019

Digitaliseringen skaper nye forretningsmuligheter og verdi. Samtidig gir det nye sårbarheter og økt risiko i et landskap som endres raskt – som ledere må ta stilling til. Møt samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde og en rekke toppledere fra private og offentlige virksomheter, som gir deg økt sikkerhetsinnsikt fra et ledelsesperspektiv.

Konserndirektør Ingjerd Spiten i DNB, skattedirektør Hans Christian Holte og administrerende direktør Cathrine Lofthus i Helse-Sørøst er blant dem som vil belyse hvilken plass cybersikkerhet bør ha på ledelsens bord. I løpet av en halv dag får du lyntaler og paneldiskusjoner, samt god mulighet for å nettverke og dele erfaringer med andre.
Seminaret «Cybersikkerhet på styrerommet» arrangeres av Den norske dataforening for tredje år på rad, og er rettet mot ledere, styremedlemmer og nøkkelpersonell i privat og offentlig sektor. Seminaret holdes i DNBs hovedkontor i Bjørvika i Oslo.
Velkommen onsdag 6. november 2019!


Her er kortversjon av programmet:

08:00-08:30 – REGISTRERING OG KAFFE
– Åpningsforedrag ved samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde

08:45-09:30 – DEL 1 – TRUSSELBILDET
– Lyntale ved Ingjerd Blekeli Spiten, konserndirektør i DNB
– Lyntale ved Cecilie Daae, Direktør, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
– Lyntale ved Hans Christian Holte, Skatteetaten
– Paneldebatt ledet av Mats Lillesund, DNB

09:30-10:20 – DEL 2 – OPPLÆRING/KULTURBYGGING
– Lyntale ved Grete Orderud, avdelingsdirektør i avdeling for Digital transformasjon i Difi
– Lyntale ved Cathrine Lofthus, adm.dir. Helse Sør-Øst
– Lyntale ved Jørgen Larssen, Chief Risk Officer, Storebrand
– Lyntale ved Mette Bo Jacobsen, Seniorrådgiver, Universitets- og høgskolerådet
– Paneldebatt ledet av Mats Lillesund, DNB

10:20-10:50 – PAUSE MED LETT SERVERING

10:50-11:50 – DEL 3 – SOURCING/OUTSOURCING
– Lyntale ved Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet
– Lyntale ved Hans-Henrik Merckoll, adm.dir. i IBM Norge
– Lyntale ved Lars Norman Andersen, assisterende rådmann i Narvik Kommune
– Paneldebatt ledet av Mats Lillesund, DNB

Vi tar forbehold om endringer i programmet som skyldes uforutsette hendelser.

Se utfyllende program her


Takk til vår sponsor

Powered by WordPress. Designed by WooThemes