Topp meny

Cybersikkerhet på styrerommet 2019

Digitaliseringen skaper nye forretningsmuligheter og verdi. Samtidig gir det nye sårbarheter og økt risiko i et landskap som endres raskt – som ledere må ta stilling til. Møt samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde og en rekke toppledere fra private og offentlige virksomheter, som gir deg økt sikkerhetsinnsikt fra et ledelsesperspektiv.

Konserndirektør Ingjerd Spiten i DNB, skattedirektør Hans Christian Holte og administrerende direktør Cathrine Lofthus i Helse-Sørøst er blant dem som vil belyse hvilken plass cybersikkerhet bør ha på ledelsens bord. I løpet av en halv dag får du lyntaler og paneldiskusjoner, samt god mulighet for å nettverke og dele erfaringer med andre.
Seminaret «Cybersikkerhet på styrerommet» arrangeres av Den norske dataforening for tredje år på rad, og er rettet mot ledere, styremedlemmer og nøkkelpersonell i privat og offentlig sektor. Seminaret holdes i DNBs hovedkontor i Bjørvika i Oslo.
Velkommen onsdag 6. november 2019!

 

Programmet er under utarbeidelse.

 

Møt programkomiteen


Renate Thoreid
Telenor

Renate har mer en 20 års erfaring med informasjonssikkerhet og personvern i offentlig og privat virksomhet og tilsynsmyndighet, Datatilsynet. Hun jobber i dag som Business Security Officer i Telenor.

Britt-Eva Haaland
Sopra Steria

Britt-Eva Haaland er Consulting Senior Manager hos Sopra Steria hvor hun jobber med informasjonssikkerhet og personvern. Hun har tidligere blant annet jobbet i statens kompetansemiljø for informasjonssikkhet og i helserettsavdelingen i Helse- og omsorgsdepartementet.

Åsmund Sand
DNB

Åsmund har de siste 15 årene arbeidet med systemutvikling og informasjonssikkerhet i offentlig og privat sektor, deriblant Telenor og Skatteetaten. Han arbeider i dag som sikkerhetsarkitekt i DNB.

Veronica Buer
Datatilsynet

Steinar Nørstebø
KinS

Audun Jøsang
UiO

Audun Jøsang er professor i cybersikkerhet ved Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo. Han mener at informasjonssikkerhet må være en obligatorisk del av alle IT-utdanningsprogrammer i Norge.

Barbro Lugnfors
DIFI

Mats Lillesund
DNB

Mats Lillesund er fagleder kommunikasjon i DNB, med ansvar for intern kommunikasjon av sikkerhet i konsernet. Han er tidligere journalist i TV 2 og Computerworld, og har jobbet med IT i blant annet Telenor, Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) og Oslo universitetssykehus.

 


Takk til vår sponsor

 

Powered by WordPress. Designed by WooThemes