Topp meny

Foredragsholderne i 2019

Karianne Hansen. statssekretær i justis- og beredskapsdepartementet
Karianne Hansen har vært politiker for Frp i Skien bystyre i tjue år, og har til daglig jobb ved Sjukehuset Telemark.
Hun ble i år utnevnt til ny statssekretær for samfunn og sikringsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde.
Ingjerd Blekeli Spiten, konserndirektør i DNB
Ingjerd Blekeli Spiten er Konserdirektør for Personmarked i DNB. Hun kommer fra stillingen som SVP Global Products i Telenor, og har tidligere jobbet som Viseadministrerende direktør i Microsoft og åtte år i DNB, sist som divisjonsdirektør for eBusiness.
Cecilie Daae, direktør for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
Cecilie Daae har tidligere vært assisterende direktør i Helsedirektoratet, hvor hun også har vært divisjonsdirektør for divisjon for spesialisthelsetjenester og avdelingsdirektør i avdeling for sykehustjenester. Daae har medisinsk embetseksamen fra Universitetet i Oslo og i tillegg mastergrad i helseadministrasjon fra samme sted. I 2014 gjennomførte hun Sjefskurset ved Forsvarets høyskole.
Hans Christian Holte, Skatteetaten
Hans Christian Holte har vært skattedirektør siden 2013. Han var direktør for Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) fra 2008-2013. Tidligere har han arbeidet som avdelingsdirektør i det daværende Sosial- og helsedirektoratet i 2002 og som ekspedisjonssjef og assisterende departementsråd i Kunnskapsdepartementet mellom 2005 og 2008.
Grete Orderud, avdelingsdirektør i avdeling for Digital transformasjon i Difi.
Avdelingens oppdrag er å sette virksomhetene i stand til å utvikle brukerrettede og tillitsvekkende tjenester og utfordrer hvordan forvaltningen løser samfunnsoppdragene for en ny tid. Grete har tidligere vært avdelingsdirektør for seksjon for digital forretningsutvikling og porteføljestyring i Husbanken. Hun har også 10 års ledererfaring fra Telenor.
Cathrine Lofthus, adm.dir. i Helse Sør-Øst
Cathrine Lofthus er lege og administrerende direktør i det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst. Hun tok doktorgrad i medisin i 2007/2008 og har særlig forsket på benskjørhet og hoftebrudd. Hun har vært viseadministrerende direktør ved Oslo universitetssykehus og har vært avdelingsleder, lege og stipendiat ved Aker sykehus før hun i 2015 ble administrerende direktør i Helse Sør-Øst.
Jørgen Larssen, Chief Risk Officer i Storebrand 
Mette Mo Jakobsen, Universitets- og høgskolerådet, UHR
Mette har ansvar for nasjonalt samarbeid og utvikling for å styrke høyere utdanning innen realfag og teknologi. Hun har bred erfaring fra UH-sektoren, både som førsteamanuensis, studieleder og dekan, fra prosjekter i samarbeid med næringslivet, samt ulike komiteer, juryer og sakkyndige utvalg, blant annet innen entreprenørskap og kvalitet. IKT-sikkerhet er et pågående prosjekt i regi av UHR.
Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet
Bjørn Erik Thon er jurist og forfatter. Siden 2. august 2010 har han vært direktør i Datatilsynet. Han var forbrukerombud fra 2000 til sommeren 2010.
Hans-Henrik Merckoll, IBM Norge
Hans-Henrik Merckoll er administrerende direktør for IBM Norge. Han startet i IBM i Norge i 2017 som direktør for tjenestedivisjonen, der han hadde ansvaret for å utvikle og levere ulike typer tjenester og infrastruktur til bedriftsmarkedet i Norge.

Lars Norman Andersen, assisterende rådmann i Narvik Kommune
Lars Norman Andersen er i dag kommunalsjef i Narvik kommune, og rådmannens stedfortreder. Norman Andersen har vært i Narvik kommune i åtte år, og kom fra jobb i Lego der han hadde vært i 18 år.
Paneldebattene ledes av Mats Lillesund, DNB
Mats Lillesund er fagleder kommunikasjon i DNB, med ansvar for intern kommunikasjon av sikkerhet i konsernet. Han er tidligere journalist i TV 2 og Computerworld, og har jobbet med IT i blant annet Telenor, Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) og Oslo universitetssykehus.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes