Topp meny

Møt foredragsholderne

Samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde
I 2019 ble Tybring-Gjedde utnevnt til samfunnssikkerhetsminister (også kalt beredskapsminister) i Justis- og beredskapsdepartementet. I tillegg til å ha ansvar for beredskapen i Justisdepartementet overtar hun også ansvaret for sikkerhetsloven og for den administrative styringen av Nasjonal sikkerhetsmyndighet.
Ingjerd Blekeli Spiten, konserndirektør i DNB
Ingjerd Blekeli Spiten er Konserdirektør for Personmarked i DNB. Hun kommer fra stillingen som SVP Global Products i Telenor, og har tidligere jobbet som Viseadministrerende direktør i Microsoft og åtte år i DNB, sist som divisjonsdirektør for eBusiness. 
TBA
Hans Christian Holte, Skatteetaten
Hans Christian Holte har vært skattedirektør siden 2013. Han var direktør for Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) fra 2008-2013. Tidligere har han arbeidet som avdelingsdirektør i det daværende Sosial- og helsedirektoratet i 2002 og som ekspedisjonssjef og assisterende departementsråd i Kunnskapsdepartementet mellom 2005 og 2008.
Grete Orderud, avdelingsdirektør i avdeling for Digital transformasjon i Difi.
Avdelingens oppdrag er å sette virksomhetene i stand til å utvikle brukerrettede og tillitsvekkende tjenester og utfordrer hvordan forvaltningen løser samfunnsoppdragene for en ny tid. Grete har tidligere vært avdelingsdirektør for seksjon for digital forretningsutvikling og porteføljestyring i Husbanken. Hun har også 10 års ledererfaring fra Telenor.
Cathrine Lofthus, adm.dir. i Helse Sør-Øst
Cathrine Lofthus er lege og administrerende direktør i det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst. Hun tok doktorgrad i medisin i 2007/2008 og har særlig forsket på benskjørhet og hoftebrudd. Hun har vært viseadministrerende direktør ved Oslo universitetssykehus og har vært avdelingsleder, lege og stipendiat ved Aker sykehus før hun i 2015 ble administrerende direktør i Helse Sør-Øst.
Jørgen Larssen, Chief Risk Officer i Storebrand 
Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet
Bjørn Erik Thon er jurist og forfatter. Siden 2. august 2010 har han vært direktør i Datatilsynet. Han var forbrukerombud fra 2000 til sommeren 2010.
TBA
Lars Norman Andersen, assisterende rådmann i Narvik Kommune
Lars Norman Andersen er i dag kommunalsjef i Narvik kommune, og rådmannens stedfortreder. Norman Andersen har vært i Narvik kommune i åtte år, og kom fra jobb i Lego der han hadde vært i 18 år.
Paneldebattene ledes av Mats Lillesund, DNB
Mats Lillesund er fagleder kommunikasjon i DNB, med ansvar for intern kommunikasjon av sikkerhet i konsernet. Han er tidligere journalist i TV 2 og Computerworld, og har jobbet med IT i blant annet Telenor, Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) og Oslo universitetssykehus.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes