Topp meny

Møt programkomiteen

Møt programkomiteen


Renate Thoreid
Telenor

Renate har mer en 20 års erfaring med informasjonssikkerhet og personvern i offentlig og privat virksomhet og tilsynsmyndighet, Datatilsynet. Hun jobber i dag som Business Security Officer i Telenor.

Britt-Eva Haaland
Sopra Steria

Britt-Eva Haaland er Consulting Senior Manager hos Sopra Steria hvor hun jobber med informasjonssikkerhet og personvern. Hun har tidligere blant annet jobbet i statens kompetansemiljø for informasjonssikkhet og i helserettsavdelingen i Helse- og omsorgsdepartementet.

Åsmund Sand
DNB

Åsmund har de siste 15 årene arbeidet med systemutvikling og informasjonssikkerhet i offentlig og privat sektor, deriblant Telenor og Skatteetaten. Han arbeider i dag som sikkerhetsarkitekt i DNB.

Veronica Buer
Fagdirektør digitalisering og innebygd personvern i Datatilsynet.

Steinar Nørstebø
KiNS - Foreningen Kommunal Informasjonssikkerhet

Med bakgrunn fra Norsk Data og som kommunal IT- og beredskapssjef i flere tiår, har Nørstebø viktig erfaring i krysningspunktet mellom drifts-/ risikoplanlegging og hendelseshåndtering. I dag er Nørstebø styreleder i KiNS – medlemsforening for norske kommuner og fylkeskommuner.

Audun Jøsang
UiO

Audun Jøsang er professor i cybersikkerhet ved Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo. Han mener at informasjonssikkerhet må være en obligatorisk del av alle IT-utdanningsprogrammer i Norge.

Barbro Lugnfors
Seniorrådgiver for seksjon for informasjonssikkerhet i Difi.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes