Topp meny

Program 2018

08:00-08:30

Registrering og kaffe

Velkommen


08:45-09:30

DEL 1 - FØRE VAR ELLER ETTER SNAR?

Nasjonal cybersikkerhet, en beslutning for styrerommet - På hvilken måte er beslutninger i styrerommene viktig for nasjonal sikkerhet og hva betyr ny sikkerhetslov?


Lyntale ved Bente Hoff, Fungerende avdelingsdirektør cybersikkerhet, NSM


Lyntale ved IKT sikkerhetsutvalget – Torgeir Waterhouse, Director Internet & New Media, IKT-Norge

Vurdering av personvernkonsekvenser


Lyntale ved Janne Stang Dahl, Kommunikasjonsdirektør i Datatilsynet


Paneldebatt


Ledes av Kjetil Berg Veire, Ass. kommunikasjonsdirektør i FHI

09:30-10:20

DEL 2 - PERSONOPPLYSNING SOM SALGSVARE – HVORDAN HÅNDTERES DET?

Hvordan fungerer kjøp og salg av personopplysninger?


Lyntale ved Tine Austvoll Jensen Fornell, direktør Norge for Discovery Channel

GDPR – en forutsetning for bærekraftig forvaltning av personopplysninger


Lyntale ved Simen Breen, Legal Counsel, Group Privacy Office Schibsted ASA

A perspective from Financial Service


Lyntale ved Ida Brønlund Aagenæs, PM Digital Innovation, DNB

Paneldebatt


Ledes av Kjetil Berg Veire, Ass. kommunikasjonsdirektør i FHI


10:20-10:50

Pause med lett servering

10:50-11:50

DEL 3 - CYBERSIKKERHET OG CYBERFORSIKRING – JA TAKK BEGGE DELER!

Mangel på kompetanse og innsikt i teknologi og informasjonssikkerhet kan skaper store utfordringer i outsourcing-avtaler


Lyntale ved Gro Jære, adm. dir. i SykehuspartnerHva bør et styremedlem vite om forsikring av cyberrisiko?


Lyntale ved Henrik Vignes, Financial Lines Practice Leader, Marsh forsikringsmegler
TBA


Cyberforsikringen som et komplementært og skadereduserende tiltak


Lyntale ved Kåre Bjørn Martinussen, EVRY

Paneldebatt


Ledes av Kjetil Berg Veire, Ass. kommunikasjonsdirektør i FHI

Avslutning og oppsummering


Powered by WordPress. Designed by WooThemes