fbpx

Spor 1

Cyberangrep er blitt hverdagskost

Denne uttalelsen fra NSM kom sammen med deres rapport om Nasjonalt digitalt risikobilde 2022. Det betyr at alle virksomheter må tåle å bli utsatt for cyberangrep. Det er ikke nok å innføre sikkerhetstiltak som skal stoppe cyberangrep, nå må virksomheter også ha cyberberedskap slik at de er forberedt når det virkelig smeller.

Å bli utsatt for cyberangrep kan hende selv den beste, og hvis personopplysninger kommer på avveie etter en hendelse er det ofte umulig å gjenopprette skaden. Det er et vanskelig spørsmål om en virksomhet burde bøtelegges av Datatilsynet bare fordi de ble angrepet, når virksomheten i utgangspunktet hadde innført sikkerhetstiltak som en kan forvente.

Dette sporet tar tak i disse utfordrende spørsmålene.


Spor 2

Kan kunstig intelligens hjelpe oss å redde verden?

Verden har gjennom alle tider – også i vår tid – hatt store utfordringer som må løses. I vår tid har vi imidlertid fått et nytt verktøy i verktøykassen – kunstig intelligens (KI). Kan ansvarlig bruk av kunstig intelligens hjelpe oss med å redde verden?

Kom og lær mer om:
• Hvordan Røde Kors benytter automatisk tekstanalyse for et mer effektivt hjelpearbeid
• Hvordan navigere klimarisiko på ansvarlig vis støttet av KI
• Selvkjørende elektriske ferger for mer bærekraftig transportløsninger
• Om energieffektiv gjenbruk og videreutvikling av KI-løsninger gjennom livslang maskinlæring
• Hvordan vi kan tøyle teknologigigantenes tidvise kriseforsterkende bruk av kunstig intelligens

Ansvarlig for dette sporet er fagstyret for Kunstig intelligens i Dataforeningen


Spor 3

Bærekraft og prosjekter i en krisetid

Vi lever i en tid med krig, energiknapphet, klima og miljøkrise, trusler mot økonomi og menneskerettigheter. Disse krisene påvirker og forsterker hverandre og det er nødvendig å utforske hvilke muligheter, trusler og globale bærekraftstrender vi står overfor.

Samfunn og virksomhetene må derfor gjennomføre smarte bærekraftvalg for å skape robuste forretningsmodeller og gode gjennomføringer av sine bærekrafts prosjekter.

Sporet viser hvordan IT både er en del av problemet, men også en del av løsningen.

Ansvarlig for dette sporet er fagstyret for Bærekraft og 3PS i Dataforeningen


Spor 4

APIèr og integrasjonsteknologi for krisetider

Gode og robuste API-er og integrasjonsteknologi kan hjelpe oss til å bedre ressursstyring og –utnyttelse også i krisetider.  Men de kan også gi sårbarheter og ulike muligheter for misbruk. Er våre API-er og integrasjoner forberedt og gode nok for krisetider?

Hvilke APIèr og integrasjonsteknologi finnes som kan hjelpe å løse de globale utfordringer vi står ovenfor nå? Hvilke integrasjoner jobber man med? Hvilke muligheter gir alle disse API-ene i møtet med utfordringene vi står overfor? Hvilke egenskaper er sentrale for disse API-ene? Hva hindrer oss i å utnytte dem? Hvilke nye trusler oppstår? Finnes det standarder for å lage robuste og sikre API-er?