Meny tidlg. års konf.

Gnav, svarteper eller poker? Struktur, makt og roller som påverkar kvalitet og økonomi i grenseflata mellom kommune og helseføretak

Samhandlingsreforma byggjer på ei rekkje strukturelle (økonomiske og organisatoriske) grep, som står i et samspel med tryggleik og kvalitet i tenesteytinga. For å forstå dette samspelet, treng vi modellar som kan gjera denne samanhengen tydelegare. I innlegget vil vi sjå nærare på nokre slike modellar.

Geir Sverre Braut

Seniorrådgjevar, Stavanger universitetssjukehus og professor ved Høgskolen Stord/Haugesund (helsefag) og Universitetet i Stavanger (samfunnstryggleik)

 Geir Sverre Braut_2016 02 29

 

Geir Sverre Braut var tidlegare assisterande direktør i Statens helsetilsyn og fylkeslege i Rogaland. Han har arbeidd mykje med tilsyn med helse- og sosialtenester, og kjenner samspelet mellom kommunar og helseføretak frå dette arbeidet. Den mest vesentlege forskinga er likevel knytt til tryggleik i samferdsle og petroleumsindustrien.

Share This