Meny tidlg. års konf.

Author Archive | R. Christian Torp

Veiledende planer i ICNP – erfaringer fra pilot

I samarbeid med USHT Vestfold piloterer NSF veiledende planer i 4 kommuner. Planene er utviklet med terminologi fra ICNP og implementert i EPJ.   Unni Stensvold Sandefjord kommune USHT og NSF Unni Stensvold er konsulent i Sandefjord kommune, seksjon for institusjonstjenester og bofellesskap for demente. Hun er også prosjektleder i NSF og Utviklingssenter for sykehjem […]

Continue Reading

Journalen på nett – hvordan går nå det da?

Helse Nord har som første helseregion tilbudt pasienten elektronisk tilgang til HELE sin sykehusjournal. Først i en pilot (2015) men nå som en tjeneste til alle innbyggere i regionen. Foredraget tar for seg erfaringene både fra piloten, og fra de første måneden med fullskala drift. Fokus vil være på pasientopplevelser og teknolog-erfaringer, men vi tar […]

Continue Reading

Den selvutredede pasientens møte med fastlegen

Som et ledd i Fürst Laboratoriums utviklingsplaner er en av våre ansatte i gang med en masterutdanning i genetisk veiledning. Masteroppgaven handler om fastlegens erfaringer med den velinformerte pasienten samt holdninger og refleksjoner knyttet til pasientens sentrale kunnskapsrolle i fremtidens helsetjeneste. Bakgrunnen for oppgaven er de mange mulighetene som pasientene har til selv å velge […]

Continue Reading

Kalde senger, varme mål: Erfaringer fra de første fire årene med kommunalt akutt døgntilbud

De kommunale akuttsengene som er blitt etablert rundt om i kommune-Norge de siste fire årene er blitt lite brukt. Dette gjelder både små ensengsordningene som finnes i mange kommuner og større akuttenheter som likner minisykehus. Det stilles spørsmålstegn om enhetene virkelig avlaster sykehusene etter intensjonen. På den andre siden oppfylles vel målet om gode tjenester […]

Continue Reading

Kommunehelsetjeneste, samhandling og teknologi – en personlig bekjennelse fra Sørlandet

Et kåseri som oppsummerer mine erfaringer med eHelse gjennom 35 år som distriktslege, kommunelege, helsesjef, fastlege og sykehjemslege. Kåseriet vil bestå av personlige vitnesbyrd, trosbekjennelser og en liten velsignelse til slutt.   Dagfinn Haarr Kommuneoverlege, Kristiansand kommune   Dagfinn Haarr er spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin, har siden 1980 arbeidet i forskjellige lege- og lederstillinger […]

Continue Reading

Brukerinvolvering ved utvikling av ehelse-teknologi. Erfaringer fra EU-prosjektet United4Health

En av trendene i dag er brukerfokus innenfor teknologi og ehelse. Dette foredraget beskriver hvordan en telemedisinsk løsning for hjemmemålinger hos KOLS pasienter ble utviklet. Brukerrepresentanter fra LHL, helsepersonell og teknologer var involverte fra den første ideen om løsningen ble drøftet, brukertester ble gjennomført underveis og til sist ble en feltstudie gjort med brukere i […]

Continue Reading

EPJ-løftet – Ny og nyttig funksjonalitet som blir nyttgjort nå

Myndigheter, leverandører og brukerne samarbeider om et felles løft for at EPJ-systemene skal gjøre lege-hverdagen enklere og behandlingen sikrere for pasienten.   Espen Hetty Carlsen Senior rådgiver, Direktorat for e-helse Espen Hetty Carlsen er Senior Rådgiver i Direktorat for e-helse avd. portefølje og arkitekturstyring. Espen har ansvar for EPJ-løftet, og bidrar i det nasjonale porteføljekontoret […]

Continue Reading

Vegen videre mot «En innbygger – én journal» og Rollen til det nye Direktoratet for e-helse

Målbildet om «Én innbygger – én journal» står fast, og det er bred enighet om en felles nasjonal løsning for hele helse- og omsorgstjenesten. Dette er et langsiktig mål og vi har anbefalt å starte med kommunale helse- og omsorgstjenester. Hvordan påvirker dette andre pågående og planlagte nasjonale satsinger? Direktoratet for e-helse skal være en […]

Continue Reading

Klinisk datavarehus – Hvorfor og Hvordan?

Klinisk datavarehus med strukturerte data. Uthenting av data til kvalitets- og forskningsregistre håndteres gjennom klinisk datavarehus slik at produksjonsmiljøer som EPJ avlastes og personvernet ivaretas. I tillegg gir klinisk datavarehus mulighet for beslutningsstøtte og analyse på tvers av alle data, for eksempel for smittevern. Pia Nybo Skaar Spesialrådgiver, Oslo universitetssykehus   Pia jobber som rådgiver […]

Continue Reading