Meny tidlg. års konf.

Av og til… Refleksjoner om pasienter som hadde nytte av kjernejournal

På St.Olavs hospital  i Trondheim har man over 3 års erfaring med bruk av nasjonal kjernejournal i akuttmottaket, et mottak som håndterer mer enn 20.000 pasienter årlig. Avdelingsoverlege og medisinsk ansvarlig for Mottaksavdelingen, Jostein Dale, presenterer historier fra virkeligheten om pasienter som hadde nytte av at kjernejournal var tilgjengelig. Han vil også reflektere om begrensninger og muligheter fremover for løsningen – hva skal til for å gi nytte for flere?

Jostein Dale

Avdelingsoverlege Akuttmedisinsk fagavdeling, St. Olavs Hospital

Jostein Dale_2016

Jostein Dale er cand.med. fra Universitetet i Oslo 2001. Han er spesialist i indremedisin og geriatri.

 

 

Share This