Meny tidlg. års konf.

Blir kjernejournal brukt? Resultater fra en undersøkelse blant norske leger

Foredraget baseres på en mastergradsoppgave fra Institutt for helse og samfunn, UiO. Det presenteres en sammenligning av innhold og regelverk mellom europeiske kjernejournal med noe bruksstatistikk. I tillegg presenteres resultater om bruksmønster blant norske sykehusleger.

Vitalii Ikoev

Mastergradsstudent, Institutt for Helse og Samfunn, Universitetet i Oslo

Vitalii Ikoev er russisk utvekslingsstudent som tar mastergrad i European Master in Health Economics and Management (master’s two years) ved Institutt for Helse og Samfunn, UiO. Han har en sterk interesse for e-helse.

Besøk Vitalii på LinkedIn

 

Share This