Meny tidlg. års konf.

Brukerinvolvering ved utvikling av ehelse-teknologi. Erfaringer fra EU-prosjektet United4Health

En av trendene i dag er brukerfokus innenfor teknologi og ehelse. Dette foredraget beskriver hvordan en telemedisinsk løsning for hjemmemålinger hos KOLS pasienter ble utviklet. Brukerrepresentanter fra LHL, helsepersonell og teknologer var involverte fra den første ideen om løsningen ble drøftet, brukertester ble gjennomført underveis og til sist ble en feltstudie gjort med brukere i hjemmet og med helsepersonell på en telemedisinsk sentral.

Berglind Smaradottir

Universitetet i Agder

Berglind Fjola Smaradottir_2016

Berglind Smaradottir er doktorgradsstipendiat i IKT ved Universitetet i Agder og disputerer våren 2016. Hovedtema er brukerinvolvering ved utvikling og evaluering av teknologi for helsesektoren. Hun har fra før en master i telemedisin og eHelse fra 2009 og 11 års erfaring fra klinisk arbeid som sykepleier

 

 

Share This