Meny tidlg. års konf.

Call for Presentation: eHelse 2019

Call for Presentation: eHelse 2019
eHelse 2019 – Vi vil gjerne høre din historie!

Planlegging av eHelse 2019 er nå i gang! Hold av datoene 8.-9. mai 2019. Programkomiteen vil gjerne ha forslag til foredrag. Alle forslag vil bli vurdert.

eHelsekonferansen har siden starten i 2013 blitt en stadig viktigere møteplass for fagfolk innen helse og teknologi, hvor de kan dele erfaringer, drøfte ideer, strategier og løsninger for digitalisering av Norges helse- og omsorgstjenester. Konferansen danner et nøytralt og tverrfaglig forum for helsepersonell, teknologiutviklere, designere, ledere og de som utformer og iverksetter politikken.

eHelse 2019 arrangeres av ildsjeler fra Dataforeningens faggruppe Helse &IKT i samarbeid med Norsk Sykepleierforbunds faggruppe for e-helseDen Norske Legeforening og NorHIT

Fristen for innsending er 15.9.2018. Fyll inn skjema under.

Dato: 8.-9. mai 2019
Sted: Vika Kino, Ruseløkkveien 14, 0251 Oslo

Konferansens tema og vinklinger
eHelse 2019 vil bestå av ulike spor med egne temaer og vinklinger. Vi søker derfor spesielt etter foredrag som kan belyse følgende (indikasjon av det faglige innholdet vi ønsker i konferansen):

Helseplattformen
• Kjernejournal/dokumentdeling
• Nordiske helsedata
• Fremtidens datagrunnlag
• «bivirkninger» av e-helse, f.eks av apper
• Mobilitet
• AI
• Én innbygger én journal

Vi vil også gjerne høre om gode og dårlige erfaringer med prosjekter – har dere implementert et prosjekt som viste seg å være en stor suksess? Eller hadde dere en god ide, men så ble ikke prosjektet helt som ønsket?

Retningslinjer for foredrag:
• Varighet: 30 minutter inkl. mulighet for spørsmål og dialog.
• Godt faglig fokus er forventet. Faglig dybde verdsettes, både for avanserte og nybegynnere
• Bruk gjerne konkrete eksempler og anekdoter for å forenkle abstrakte konsepter
• Bruk gjerne interaktivitet og multimedia som kan føre til bedre engasjement
• Bruk gjerne demoer (helst opptak av demoer) for å styrke “dette lar seg gjøre”- optimismen blant deltakerne
• Salgspresentasjoner vil bli avvist; produkter må gjerne nevnes sammen med andre konkurrerende produkter

Utdyping Temaer:
Helseplattformen
Samarbeid klinisk og faglig
Nasjonal løsning?
Planer
Finansieringsordning
Hvordan løse utfordringene

Kjernejournal/dokumentdeling
Pasientens data
Pasientens involvering
Hvem skal ha tilgang

Nordiske helsedata
Utvikling
Helsedataprogrammet
Personvernhensyn

Fremtidens datagrunnlag
Automatisering
Innovative anskaffelsesprosesser
IoT
FitBit
Analyseplattformen

«Bivirkninger» av e-helse, f.eks av apper
Legemiddelindustriens rolle i innovasjon
Bør IKT-løsninger kvalitetssikres tilsvarende nye metoder, legemidler og andre medisinske innovasjoner?
Misbruk av apper
Informasjonsoverflod
Sykdomsfokus
Forventninger
Hvem investerer

Mobilitet
Sykehusbygging
Hjemmetjenester
Kommunetjenester

AI
Muligheter
Hva er i bruk i dag
Klinisk
Tjenesteyting
Når kommer hva
Helsedirektoratets rolle

Én innbygger én journal
Hvordan blir fremtiden
Hva gjør vi mens vi venter

Share This