Meny tidlg. års konf.

Call for Presentation: eHelse 2018

eHelse 2018 – Vi vil gjerne høre din historie!

Arbeidet med planlegging av eHelse 2018 er nå i gang! Merk/Hold av datoene 18.-19. april 2018. Programkomiteen vil gjerne ha forslag til innlegg til konferansen, spesielt innenfor våre fokusområder. Alle forslag vil bli vurdert.

eHelsekonferansen har siden starten i 2013 blitt en stadig viktigere møteplass for fagfolk innen helse og teknologi hvor de kan dele erfaringer, drøfte ideer, strategier og løsninger for digitalisering av Norges helse- og omsorgstjenester. Konferansen danner et nøytralt og tverrfaglig forum for helsepersonell, teknologiutviklere, designere, ledere og de som utformer og iverksetter politikken.

eHelse 2018 arrangeres av ildsjeler fra Dataforeningens faggrupper for eHelse i samarbeid med Norsk Sykepleierforbunds faggruppe for e-helseDen Norske Legeforening og Oslo Medtech.

Fristen for innsending er 15.9.2017. Fyll inn skjema under.

Dato:  18.-19. april 2018

Sted: Radisson Blu Scandinavia Hotel, Holbergs plass, Oslo

Konferansens tema og vinklinger
eHelse 2018 vil bestå av ulike spor med egne temaer og vinklinger. Vi søker derfor spesielt etter foredrag som kan belyse følgende temaer. Vi vil også vurdere workshops for å gå dypere inn på enkelte temaer. Temaer gir en indikasjon av det faglige innholdet vi ønsker i konferansen. Temaer er utdypet lengre ned.

 • Pasientens og pårørendes stemme for pasientens helsetjeneste!
 • Helsepersonell i sentrum for utviklingsprosjekter
 • Innovasjon og utvikling av en sterk helsenæring
 • Helsetjenester som setter innbyggernes velferd i fokus
 • Organisering av tjenesten til beste for brukerne
 • Samhandling på tvers av ulike deler av tjenesten

Retningslinjer for foredrag:

 • Varighet: 30 minutter inkl. mulighet for spørsmål og dialog.
 • God faglig fokus er forventet. Faglig dybde verdsettes, både for avanserte og nybegynnere
 • Bruk gjerne konkrete eksempler og anekdoter for å forenkle abstrakte konsepter
 • Bruk gjerne interaktivitet og multimedia som kan føre til bedre engasjement
 • Bruk gjerne demoer (helst opptak av demoer) for å styrke “dette lar seg gjøre”- optimismen blant deltakerne
 • Salgspresentasjoner vil bli avvist; produkter må gjerne nevnes sammen med andre konkurrerende produkter

Nytt for eHelse 2018 er workshops.
Programkomitéen vurderer workshops som en mulighet til å behandle enkelte temaer i mer dybde. En workshop kan f.eks ha 1-2 spissede foredrag som belyser temaet og setter scenen for en strukturert gjennomgang av temaet. Resultater kan være et whitepaper e.l. eller danne grunnlaget for et fagseminar på temaet.
Kom gjerne med innspill til workshop.

Temaer:

Pasientens og pårørendes stemme for pasientens helsetjeneste!

 • Brukeropplevelse og design av tjenesten for pasient og pårørende
 • Involvering av pasienter og pårørende i utforming av tjenesten
 • Selvbetjening og egen mestring på tvers av diagnoser
 • Personlig helsedata og personvern – hvordan forholde oss til brukergenerert helsedata fra dingsene
 • Språkbruk og forståelighet

Helsepersonell i sentrum for utviklingsprosjekter

 • Involvering av helsepersonell i prosjektarbeid – fra behov til innføring; disse er ikke IT-prosjekter men organisasjonsprosjekter med innslag av IT
 • Teknologier med funksjonalitet som frigjør tid til pasientbehandling – avstandsoppfølging, automatisering av repetitive oppgaver
 • Organisasjonsendring – den praktiske hverdagen i løsningen når hverdagstrettheten siger inn
 • Pasientens sikkerhet og pasientens tillit til helsetjenesten

Innovasjon og utvikling av en sterk helsenæring

 • Stor helsedata og ny teknologi – presisjonsmedisin, kunstig intelligens og virtuell virkelighet.
 • Hvordan trekke inn fagkunnskap fra livsvitenskap (“Life Sciences”) og næringsmiddel og legemiddelbransjen
 • Industri 4.0 i helse – “varme hender” med mekatronikk, roboter og selvkjørende sykehussenger
 • Kommunale nyvinninger og lokal næringsutvikling
 • Erfaringer fra innovasjon i andre bransjer – maritim, olje/gass, forsikring

Helsetjenester som setter innbyggernes velferd i fokus

 • Pasientformidling og helseturisme – sikring av kritisk helseinfo for reisende til utlandet. Samhandling på tvers av nordiske helsetjenester?
 • Er vi klar for alternativer til en refusjonsbasert helsetjeneste – fee-for-service vs value-based healthcare?
 • Lærdom fra bransjer der risikostyring og forebygging står sentralt i deres forretningsmodell

Organisering av tjenesten til beste for brukerne

 • Direktoratet for ehelsedir vs Helsedirektoratet vs Nasjonal IKT vs KS – og alle fora for styring og beslutning
 • Hva mer kan hentes fra foretaksreformen?
 • Hvordan samordne tjenester på tvers av helse-, velferds- og arbeidssektorene
 • Har vi de rette styringsparametre for å måle rikets tilstand innen e-helse?

Samhandling på tvers av ulike deler av tjenesten

 • Helseplattformen i Helse Midt-Norge – muligheter for tettere samarbeid mellom helseforetak og kommuner
 • Bygningsprosjekter innen helse og omsorg – Vestre Viken, Oslo sykehus og kommunale og lokale initiativ
 • Forskningsresultater som anvendes i praksis og data fra praksis som gir forskere bedre innsikt
 • «Én journal» eller «Enhetlig journal» – Felles journal eller sammenhengende journal? Hvilke felles komponenter trenger sektoren?
 • Hvor står vi rundt standardisering – fra begreper og kodeverk til teknisk integrasjon

 

 

Share This