Meny tidlg. års konf.

Den selvutredede pasientens møte med fastlegen

Som et ledd i Fürst Laboratoriums utviklingsplaner er en av våre ansatte i gang med en masterutdanning i genetisk veiledning. Masteroppgaven handler om fastlegens erfaringer med den velinformerte pasienten samt holdninger og refleksjoner knyttet til pasientens sentrale kunnskapsrolle i fremtidens helsetjeneste. Bakgrunnen for oppgaven er de mange mulighetene som pasientene har til selv å velge seg genetisk diagnostikk gjennom internett, såkalte direktemarkedsførte genetiske tester. Foredraget søker å gi en oversikt over det som i dag finnes av genetiske tester på internett.

Resultater fra slike tester formidles rett til pasienten, og siden dette dreier seg om medisinsk informasjon så er det sannsynligvis få pasienter som har tilstrekkelig kompetanse til å fullt ut forstå hva resultatene betyr. Derfor er det mange som frykter at tolking av slike analyseresultater vil ta mye ressurser i helsevesenet generelt og hos fastleger spesielt. Samtidig antas det at fastlegene ikke ønsker en slik oppgave siden den genetiske kompetansen deres settes på hard prøve for analyseresultater som kanskje har liten klinisk relevans. Er denne frykten begrunnet og hva kan være nyttige hjelpemidler for legene i møtet med fremtidens ferdig-googlede og gjennomanalyserte pasient ? Gjennom gruppeintervjuer av fastleger søker oppgaven å belyse disse spørsmålene.

Litt om temaet:

Som et ledd i Fürst Laboratoriums utviklingsplaner er en av våre ansatte i gang med en masterutdanning i genetisk veiledning. Masteroppgaven handler om fastlegens erfaringer med den velinformerte pasienten samt holdninger og refleksjoner knyttet til pasientens sentrale kunnskapsrolle i fremtidens helsetjeneste. Bakgrunnen for oppgaven er de mange mulighetene som pasientene har til selv å velge seg genetisk diagnostikk gjennom internett, såkalte direktemarkedsførte genetiske tester. Foredraget søker å gi en oversikt over det som i dag finnes av genetiske tester på internett.

Resultater fra slike tester formidles rett til pasienten, og siden dette dreier seg om medisinsk informasjon så er det sannsynligvis få pasienter som har tilstrekkelig kompetanse til å fullt ut forstå hva resultatene betyr. Derfor er det mange som frykter at tolking av slike analyseresultater vil ta mye ressurser i helsevesenet generelt og hos fastleger spesielt. Samtidig antas det at fastlegene ikke ønsker en slik oppgave siden den genetiske kompetansen deres settes på hard prøve for analyseresultater som kanskje har liten klinisk relevans. Er denne frykten begrunnet og hva kan være nyttige hjelpemidler for legene i møtet med fremtidens ferdig-googlede og gjennomanalyserte pasient ? Gjennom gruppeintervjuer av fastleger søker oppgaven å belyse disse spørsmålene.

Nils Reinton

Fürst Medisinsk Laboratorium

Nils Reinton_2016

Nils Reinton er Forsker ved utviklingsavdelingen for molekylærbiologi på Fürst Medisinske Laboratorium. Han har doktorgraden sin fra Universitetet i Oslo og har jobbet innenfor bioteknologi og diagnostikk i en årrekke.

Besøk Nils på Twitter

 

Share This