Meny tidlg. års konf.

eHelse 2017

«Brukerne i fokus»

eHelse 2017 setter fokus på brukerne og starter med en felles åpningssesjon med smakebiter fra strømmene, der du kan høre om:

 • Det brukes mye penger på ehelse – får vi igjen det vi ønsker, eller er det noe som gjøres feil?
  Morten Andreas Meyer, partner, First House
 • Erfaringer fra innføring av felles journal i København
  Torben Stentoft, CØK, Region Hovedstaden
 • Min pacemaker kan hackes!
  Marie G Moe, forsker, SINTEF
 • Kommunal responssentertjeneste og felles anskaffelse av trygghets- og varslingsteknologi
  Venke Åmli Nyhus, rådgiver, Kristiansand kommune
 • Ble resultatet som vi håpet eller fryktet?
  Jesper Erdal og Mette Lindelof, overleger, Herlev og Gentofte Hospital
 • Innovasjonstoget går – hvor er legene?
  Petter Hurlen, overlege klinisk informatikk, Akershus universitetssykehus

Deretter blir det parallellsesjoner med følgende tema:

 • Pasientrettet ehelse. Pasienten blir stadig viktigere som direkte bruker av ehelseløsninger, men dette reiser også nye problemstillinger. Er vi klare til å håndtere dem?
 • Helsepersonellets brukerbehov. Hvordan ivaretas helsepersonellets behov og er de tilstrekkelig involvert i vurdering og utvikling av nye løsninger og arbeidsformer?
 • Organisering og styring. Organiseringen og styringen innen ehelse er en bestemmende faktor for hvor og hvordan det satses, og hva som får finansiering. Er vi gode nok til dette?
 • En felles journal, drøm eller mareritt? Det er en rekke gode grunner til å jobbe i retning av «En innbygger – en journal», men det finnes også betydelige utfordringer, som vi vil belyse.
 • Velferd og teknologi. Velferdsteknologi synes å være helt nødvendig for å håndtere utfordringene knyttet til omsorg og velferd, men hvordan lykkes vi best med dette?
 • Innovasjon. Vi gleder oss over mye god innovasjon, og ser på spennende løsninger, også på hvordan vi kan bli enda bedre?

eHelse 2017 er en møteplass for fagfolk innen helse og IT hvor de kan dele erfaringer, drøfte ideer, strategier og løsninger for utviklingen av IT i Norges helse- og omsorgstjenester.

Konferansen kan godkjennes for spesialiteten allmennmedisin med 12 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen.
Konferansen godkjennes i tillegg for alle spesialiteter med 12 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og for spesialistenes etterutdanning.

 

TEKNA_e-helse–2

Share This