Meny tidlg. års konf.

Foredragsholdere 2017

Morten Andreas Meyer, partner, First House

Morten Andreas Meyer brenner for modernisering av offentlig sektor og er opptatt av hvordan fellesskapets penger kan brukes bedre. Han mener staten eser ut og forhindrer gode partnerskap mellom innovative, private aktører og den offentlig finansierte helsetjenesten. Han var moderniseringsminister i perioden 2004/2005, har ledet IBMs konsulentforretning og er i dag partner i First House.

Morten Andreas på Twitter
Morten Andreas på LinkedIn

Torben Stentoft, CØK, Region Hovedstaden

Torben Stentoft er business change manager for Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden. Hans bakgrunn er 30-årig virke som hospitalsdirektør – senest på Rigshospitalet.

Torben på Twitter

  Venke Åmlid Nyhus, rådgiver fagsystemer, Kristiansand Kommune
Venke er utdannet som ambulansearbeider og sykepleier med master i helse og sosialinformatikk.
Hun har jobbet mange år i forskjellige akuttmedisinske enheter.I dag jobber hun som rådgiver for IKT-prosjekter, og er systemansvarlig for fagsystemene i helse- og sosialsektoren i Kristiansand kommune.
Hun har de fire siste årene sittet i styret til NSFs faggruppe for e-helse.
Venke er opptatt av gode brukervennlige og standardiserte IKT-løsninger for kommunehelsetjenesten.
 
Marie G Moe, forsker, Sintef

Marie Moe har en mastergrad i matematikk/kryptografi, samt en doktorgrad i informasjonssikkerhet. Marie har erfaring som seksjonsleder ved NSM NorCERT, Norges nasjonale senter for håndtering av alvorlige dataangrep. Hun jobber i dag som forsker innen informasjonssikkerhet ved SINTEF IKT, og underviser ved NTNU. På fritiden er Marie engasjert i grasrot-organisasjonen” I Am The Cavalry”.

Filmsnutt: Can hackers break my heart?

Jesper Erdal, ledende overlege, nevrologis avd., Universitetshospitalet Herlev Hospital

Jesper Erdal har vært intensivt involvert i implementeringen av et integrert tverregionalt EPJ. Herlev Hospital var det første hospital som tok i bruk dette.

Jesper på LinkedIn

Mette Lindelof, utdannelsesansvarlig overlege og avsnitsleder, nevrologisk avdeling, Unoiversitetshospitalet Herlev

Mette Lindehof har vært intensivt involvert i implementeringen av et integrert tverregionalt EPJ. Herlev Hospital var det første hospital som tok i bruk dette.

Mette på LinkedIn

Petter Hurlen, overlege klinisk informatikk, Akerhus Universitetssykehus

Petter Hurlen er spesialist i radiologi, har mastergrad i informatikk og doktorgrad fra en evaluering av IKT i sykehus. Hurlen har arbeidet med forskning, utvikling, innovasjon og bruk av IKT i helsesektoren i 40 år, og er i dag blant annet sekretær for den internasjonale medisinsk informatikk-foreningen (IMIA), nestleder i Legeforeningens IT-utvalg og styremedlem i NorHIT

Petter på LinkedIn

  Ivar Halvorsen, fastlege, Køhler legesenter og kommuneoverlege, Stavanger kommune
Ivar Halvorsen har vært involvert i en rekke IT-prosjekter, som fastlege, kommuneoverlege og sentral tillitsvalgt i Legeforeningen.
Pilot for CGM sin fastlege – EPJ, og e-Portal-løsning (timebestilling, reseptfornyelse og e-dialog).
Fødselshjelper for e-konsultasjon fra pilotstadiet, via forankring i Legeforeningen og HOD, til en etablert konsultasjonsform for fastleger
Styremedlem i Nasjonalt e-Helsestyre
Stine Camilla Bjerkestrand, avdelingsdirektør i Avd redaksjonen helsenorge.no
Stine har bakgrunn som strategikonsulent i Netlife Research og har mer enn 15 års fartstid som redaktør og leder for nettsteder, blant annet i Tidsskrift for Den norske legeforening. Hun har faglig bakgrunn i journalistikk, innovasjon og ledelse. Stine brenner for å utvikle digitale tjenester som tar brukerbehov og teknologiske muligheter på alvor.
Margrethe Kvarenes, Språkrådet

Margrethe Kvarenes er seniorrådgiver i Språkrådet, der hun i ti år har hjulpet byråkrater med å skrive «menneskespråk». Det gjør hun ved å holde foredrag og kurs, lage verktøy, arrangere møteplasser og bidra i konkrete prosjekter. Margrethe har faglig bakgrunn i språk, kommunikasjon, juss og endringsledelse og leder for tiden prosjektet «Språkråd for helsesektoren».

Margrethe på LinkedIn
Margrethe på Twitter

Terje Halvorsen, Exercise is Medicine Norge
Terje Halvorsen er spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, Idrettslege NIMF.
Styreleder i Exercise Is Medicine Norge. Tidligere sjefslege og administrerende direktør for Norsk idrettsmedisinsk institutt, direktør for folkehelse i Stamina Group. Tidligere landlagslege i Norges Håndballforbund og Norges Fotballforbund. Tidligere styreleder i Norsk forening for idrettsmedisin og fysisk aktivitet.

 Mads Frost, PhD, IT University of Copenhagen (ITU)

Mads Frost is a Post Doc at the IT University of Copenhagen (ITU) where he works in the Pervasive Interaction Technology (PIT) lab. Prior to this, Dr. Frost completed his, where he worked with Personal Health Technologies, situated in the MONARCA EU research project. His main research areas are human-computer interaction (HCI), Pervasive healthcare, Ubiquitous computing, Quantified Self (QS), and Personal Informatics. Additionally, Dr Frost is the Co-founder of Monsenso ApS, where he serves as the Chief Product Officer (CPO).

Linkedin

Henrik Vogt, Fastlege og PhD-kandidat
Fastlege ved Bogerud legesenter og PhD-kandidat ved NTNU.
Andreas Saxlund Pahle, fastlege, Bolteløkka legessenter
Fastlege Bolteløkka legesenter, og forsker på utnyttelsen av helsetjenesteressurser.
silhuett Ulf Sigurdsen, Helse SørØst
Ulf Sigurdsen leder ehelse i Helse Sør-Øst, et regionalt helseforetak med over 70.000 ansatte og ansvar for spesialisthelsetjenesten i et område med omkring 3 millioner innbyggere. Journal-løsningene brukes av svært mange helsepersonell-grupper og åpnes opp for innsyn for innbyggerne nå.
Hallvard Lærum, seniorrådgiver, Direktoratet for e-helse

Hallvard Lærum er lege med doktorgrad i medisinsk informatikk og har arbeidet med e-helse siden 1999. Han er tidligere fagsjef klinisk IKT ved Oslo Universitetssykehus, og arbeider i dag med En innbygger – en journal og nasjonale IKT-strategier ved Direktoratet for e-Helse.

Sitat: «Jeg er lege og helseinformatiker på hellig oppdrag for å redde gode kolleger i helsetjenesten fra det overflødige arbeids forbannelse»

  Morten Aas, rådgiver i avdeling for kliniske systemer, Oslo Universitetssykehus og Prosjekt Regional EPJ
 Morten på LinkedIn
  Ingrid Heitmann, delprosjektleder i Regional EPJ, Oslo Universitetssykehus

Sykepleier og helseinformatiker. Har siden 2015 jobbet som delprosjektleder i Regional EPJ i Helse Sør-Øst, med fokus på pilotering av DIPS Arena i Helse Sør-Øst.

Ingrid på LinkedIn

  Hanne Winge Kvarenes, overlege Nordlandssykehuset
Hanne har vært klinisk leder i kurveprosjektet i Helse Nord siden høsten 2015.
Hun er overlege på Nordlandssykehuset Bodø, spesialist i Infeksjonsmedisin og rådgiver Regionalt Kompetansesenter for Pasientsikkerhet. Hun har ansvar for legemiddelsamstemming og et sepsisprosjekt.Hanne motiveres av ønsket om at helsepersonell skal få et godt arbeidsverktøy og at pasientsikkerheten ivaretas, særlig vedrørende Legemiddelsikkerhet
Svein Joar Auglænd Johnsen
 Svein Joar johnsen er lege under spesialisering i indremedisin og revmatologi med forskningserfaring/ph.d.
Han har vært prosjektdeltaker i elektronisk kurveprosjekt/KULE fra år 2012, involvert fra anbudsprosess, utvikling og opplæring i den elektroniske kurven.
Bakgrunn for at han skal holde dette foredraget er at han som lege er daglig bruker av Meona.
silhuett Harald Noddeland, prosjektleder Kurve og medikasjon, RKL
  Bendik Bygstad, professor, Institutt for Informatikk, Universitetet i Oslo
Bendik arbeidet 15 år som praktiker i IT-bransjen før han ble forsker. Han forsker på innovasjon både i privat og offentlig sektor, og har de siste årene tett fulgt de store nasjonale og regoinale e-helseprosjektene.
  Elisabeth Longva, avdelingsleder, DSB
Elisabeth Longva er avdelingsdirektør for avdeling for analyse og nasjonal beredskap i DSB.
Hun har tidligere jobbet som forsker, og har også hatt ulike stillinger innenfor offentlig forvalting. De siste 10 årene har hun jobbet i DSB med alt fra utredningsoppgaver til oppfølging av fylkesmenn og kommuner. Longva har det siste året vært leder for avdeling for analyse og nasjonal beredskap. Avdelingens hovedområde er å understøtte Justis- og beredskapsdepartementets samordningsrolle på samfunnssikkerhet.
  Hans Gallis, Sykehuspartner HF

Hans Gallis er en erfaren teknologientreprenør og –konsulent med ekspertise innenfor virksomhetsarkitektur. Han har startet flere selskaper med en god miks av suksess og fiasko. Hans har publisert 15+ forskningsartikler innenfor emnet «Software Engineering» og har holdt 50+ presentasjoner på konferanser og seminarer i inn- og utland.

I 2014 var han med å «samskrive» boken «Innovasjon i praksis – veien til den andre siden». I dag jobber Hans som seniorrådgiver og virksomhetsarkitekt i Sykehuspartner HF hvor han også er prosjektleder for Medicloudprosjektet.

Hans på LinkedIn
Hans på Twitter

Hilde Myhren, Oslo Universitetssykehus og Reegional løsning, Helse SørØst
Hilde Myhren er spesialist i indremedisin og har doktorgrad innen oppfølging av pasienter etter intensiv medisinsk behandling. Hun har fra 2011 arbeidet med utvikling av elektronisk kurveløsning for sengepost og siden 2012 hatt ansvar for innføring av DIPS ved Oslo universitetssykehus. Fra 2016 har hun vært ass. Programleder i Regional klinisk løsning, HSØ.
   Are Muri, Direktoratet for ehelse
Hilde Lyngstad, avdelingsdirektør Produkt og Plan, Direktoratet for e-helse

Hilde Lyngstad har lang erfaring som både prosjekt- og linjeleder innenfor IKT i privat og offentlig sektor. I dag er hun avdelingsdirektør i Direktoratet for e-helse med ansvar for strategi, plan, produktutvikling og porteføljestyring for nasjonale digitale helseløsninger. Vi har som mål å lage bedre digitale tjenester i helse- og omsorgssektoren for innbyggere og helsepersonell. Produktene vi har ansvar for inkluderer kjernejournal, e-resept og helsenorge.no.

Vår viktigste ambisjon er at vi skal ha en realiserbar strategi og plan for digitale tjenester i helse- og omsorgssektoren. Dette gjør vi gjennom å ha god oversikt over dagens portefølje samt analysere trender og være i tett dialog med brukere av våre tjenester, aktører vi samhandler med i sektoren og med næringslivet.

Hilde på LinkedIn

Nard Schreurs, prosjektleder IKT Norge
Petter Risøe, lege og daglig leder, Diffia

Petter Risøe har bakgrunn som lege i primær- og spesialisthelsetjenesten, men har det siste året vært daglig leder i en start-up innen digital helse.

Petter på LinkedIn

Petter på Twitter

  Ingunn Dahle, rådgiver, Bouvet

Ingunn Dahle er utdannet sosialantropolog og har en MBA. Med bakgrunn fra Helsedirektoratet og internasjonal antikorrupsjon, er hun spesielt opptatt av effektive og gode løsninger som svarer på behovene.

Siden 2012 har hun vært i divisjon Kundeopplevelse i IT-konsulentselskapet Bouvet. Til daglig jobber hun med kvalitative undersøkelser for kunder som Skedsmo kommune, UiT, SpareBank1 og Plan- og bygningsetaten.

Ingunn ser kvalitative undersøkelser som kritisk for å forstå brukernes behov, og nødvendig for god dialog og bedret forretningsforståelse.

Ingunn på LinkedIn

Ingunns blogg

Steffen Myklebust, styreleder, MGFteam «My Good Friends»
Steffen har mange års erfaring i markedsføring, salg og informasjonsteknologi i store internasjonale selskaper.
Han har 18 års ledererfaring i Norge, 2 år i USA, mer enn 3 år i Kina, 3 år i Sverige, 2 år i Tyskland og 2 år i England.I tillegg har han industrierfaring fra IT, informasjonsdeling og finans.
Han startet med nettskyløsninger i eget firma i 2003 og er Microsoft Partner.
Steffen er aktivt engasjert i å vurdere digitale løsninger som hjelper eldre til å klare seg lengst mulig selv. Han bruker samhandling med andre 60+ i organisasjonen MGFteam – My Good Friends – for å diskutere løsninger.Steffen på LinkedIn
Sverre M Jensen, Oslo Kommune
Sverre er konsulent fra Bouvet, som fra høsten 2015 har hatt oppdrag som virksomhetsarkitekt i Helseetaten. Han har vært engasjert i digitalisering av ulike offentlige tjenester siden 1990-tallet.
Karin Østerbø Gabrielsen, Oslo Kommune
Karin er ansatt i Helseetaten, hvor hun nå leder prosjektet for elektroniske medisindispensere. Karins grunnutdanning er sykepleier, og hun har jobbet som leder i sykehjem og hjemmetjenester i mange år.
Espen Mikkelsen, prosjektmedarbeider VIS prosjektet, Budel Gamle Oslo
Sykepleier og jurist som har jobbet i hjemmetjenesten i Bydel Gamle Oslo fra 2015. Siden høsten 2016 har han jobbet med videreutvikling av bydens responssenter, og prosjektet Velferdsteknologi i Sentrum (VIS)som pdd fokuserer på avstandsoppfølging av kronisk syke.
Live Sofie Engmark, sykepleier på responssenter for velferdsteknologi, Bydel Gamle Oslo
Live er utdannet sykepleier og har jobbet i hjemmetjenesten i Bydel Gamle Oslo fra 2015. Hun har gjennom sin stilling vært involvert i  oppstart og utforming av bydelens responssenter samt den nye tjenesten «avstandsoppfølging for kronisk syke».
Terje Tollåli, avdelingsleder/avdelingsoverlege, Nordlandssykehuset
Terje er 52 år og spesialist i indremedisin og lungesykdommer siden 2005, tidligere (avskiltet) spesialist i allmennmedisin. Lege siden 1991.
Han jobber som avdelingsleder og overlege ved Lungeavdelingen, medisinsk klinikk, Nordlandssykehuset-Bodø.
Har i 12 år vært medlem og leder av Spesialitetskomiteen i lungesykdommer, i 4 år leder av Norsk forening for lungemedisin.
Terje har i mange år jobbet med spesiell interesse for kronikeromsorg av lungepasienter med ulike diagnoser.  (Obstruktive, restriktive, respirasjonssviktpasienter og lungekreft)
Han har tidligere reist rundt med foredrag rundt etikk rundt behandlling av kronisk syke i sluttfase av livet.
Eirik Abildsnes, forskningsrådgiver, Kristiansand kommune
Eirik Abildsnes er PhD, spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin. Han arbeid som forskningsrådgiver og assisterende kommuneoverlege i Kristiansand, og har også en stilling som postdoktor ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen. Han har arbeidet med framskrivning av behov for kommunale helse- og omsorgstjenester, og deltar i forskergruppen som følger TELMA-prosjektet
Ole Jakob Elle, Head of Medical Cybernetics and Image Processing, The Intervention Centre, Oslo University Hospital

 Ole Jakob Elle is associate professor at the Department of Informatics, UiO and Head of  Medical Cybernetics and Image processing at The Intervention Centre, Oslo University Hospital. The Section for Technology Research at The Intervention Centre aims to develop cutting-edge technological solutions supporting the whole chain from patient diagnostic to treatment.

Ole Jakob Elle has his master from Department of Production and Quality Engineering at NTNU and defended his PhD  in Medical Robotics in 2004. He has been working as a product developer at Luxo AS working with Computer Aided Design of mechanical parts and assemblies and prototyping these using 3D printing technologies.

From 1998 he has been working at The Intervention Centre, where his major scientific contributions in the medical domain include developments in Image guided surgery, Image navigation, Sensor control and haptic feedback in Robotic surgery and Biosensor development and monitoring. Elle has established a broad international network within image guided surgery, both academic and industrial through participation from The Intervention Centre, OUH as a partner in four EU-funded projects (ARISER-Augmented Reality in Surgery, SCath-Smart Catheterization, IIIOS-Integrated Intraoperative Imaging Operating System, I-SUR – Intelligent Surgical Robotics).

In May 2016 Elle and collaborators were granted approx. 40 millions NOK for the EU project HiPerNav “High Performance Soft-tissue Navigation”. This project was submitted within the EU call for Marie Sklodowska-curie actions – Innovative Training Networks (ITN). The project will be coordinated by Ole Jacob Elle.

Henrik Brun, Overlege ved Barnekardiologisk avdeling og Postdoc forsker ved Intervensjonssenteret, OUS-Rikshospitalet
Leder for hjerteultralydvirksomheten for barn ved Rikshospitalet med hovedfelt billeddiagnostikk før og under kirurgi og kateterintervensjoner på barn med medfødt hjertefeil. Nylig startet et forskningsprosjekt ved Intervensjonssenteret, OUS som handler om bruk av hologram og 3D-printing som planleggings og monitoreringsverktøy ved kompliserte hjerteoperasjoner.
Jørn Skaaraas, department manager and business developer, SopraSteria

Jørn Skaaraas has a Master Degree in Computer Science from Norwegian University of Science and Technology (NTNU), with focus on self-service solutions and usability. He started his career in developing software fifteen years ago, always with the focus on usability and how users can embrace new and innovative technology to make life easier and more efficient.

Jørn has years of experience as solution architect for critical public systems, and as Director of Application Development for a larger IT consultancy company working with ideas of innovation based on IT. As Head of Web Development for Komplett Group he got to work with robotic systems and usability for Norways largest e-commerce solution.
Currently he is working as a project owner for an innovative project using Microsoft HoloLens for visualization at Oslo University Hospital. In this project, they are using HoloLens to bring out 3D models of organ scans to bring information to the sergeants in a more natural, and hopefully with improved usability, to improve planning of cancer surgery.

Jørns interest in the subject started back in 2012, after testing prototypes of the technology at Microsofts research centre in Redmon, USA. Through 2016, he has had a team of developers working with Microsoft HoloLens and the technologies behind it.

Sopra Steria was one of the first companies in Norway that got hold of the HoloLens device. Being able to use technology like HoloLens to interact naturally, without being limited by small 2D screens and non-human interactions like tapping on screens and keyboards has been the ground base of this work. Being able to anchor virtual elements in the physical world opens a range of ideas and possibilities.

Tore Indreråk, fagansvarlig IKT Strategi og teknologi, Sykehusbygg HF

Tore Indreråk er en enkel gutt fra landet som de siste 20 årene har jobbet med store, dyre og komplekse teknologiprosjekter i helsesektoren. Blant annet hovedansvaret for planlegging og implementering av all IKT til nye St Olav Hospital (220.000 kvm, IKT ca 760 mnok) samt Forstudie, ICT strategi og tidligfaseplanlegging Nya Karolinska Solna (325.000 kvm, IKT ca 1.x milliard SEK). I dag arbeider Tore blant annet med å planlegge IKT til nye Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (55.000 kvm, 350 mnok).

www.indrerak.com
Tore på YouTube

Erling Nordbø, managing partner, Aleap
  Kari Kværner, Senterdirektør, Senter for fremtidig helse (C3), Ullevål Sykehus
Kari Jorunn Kværner jobber til daglig som innovasjonsdirektør ved Oslo universitetssykehus og som professor ved Institutt for innovasjon og økonomisk organisering, Handelshøyskolen BI.
Hun har master i helseadministrasjon og forskningssamarbeid innenfor medisinske fagområder og innovasjon. Kværner er utdannet øre-nese-hals lege og har mangeårig klinisk erfaring fra sykehus, doktorgrad innenfor genetisk epidemiologi og lederkompetanse fra både privat og offentlig sektor. Med lang erfaring fra ledelse av tverrfaglige prosjekter i og utenfor Norge har Kværner opparbeidet svært god kjennskap til utfordringene mellom forvaltning, forretning og politikk. Kværner er gründer og har lang styreerfaring fra offentlig og privat sektor.Twitter
Kjell Are Furnes, Ably Medical

Kjell Are Furnes er serieentrepreneur og startet sitt første selskap når han skrev hovedoppgaven i psykologi tilbake i 2007. Er medgründer bak selskapet Ably Medical som har jobbet med å utvikle innovasjon sammen med Sunnaas sykehus, Sykehuset Innlandet, Helse Møre og Romsdal og Herøy kommune. Prosjektet har blitt strålende mottatt av helsevesenet, og har fått et stort gjennombrudd i Canada, der klinisk utprøving skal gjøres neste år. Nå planlegges det industribygging på Sunnmøre, med gode investorer med på laget.

Kjell Are på LinkedIn

Kjell Are på Twitter

Share This