Meny tidlg. års konf.

Foredragsholdere 2019

Marte Walstad, Helseplattformen


Marte har arbeidet med Helseplattformen fra våren 2017 – og på full tid fra januar 2018. Hun er kommuneoverlege i rådmannens fagstab i Trondheim kommune fra 2015. Marte har vært fastlege i 25 år, og sentral og lokal tillitsvalgt i 12 år.

Thomas Smedsrud, prosjektleder Big Med, Oslo Universitetssykehus


Thomas Smedsrud er lege og har jobbet med digitalisering av medisinen i størstedelen av sin karriere. Han har erfaring både fra spesialisthelsetjenesten og fra konsulentarbeid i McKinsey og Accenture.


Thomas på LinkedIn

Bent Asgeir Larsen, fastlege og rådgiver i Direktoratet for e-helse


Bent Asgeir Larsen har vært fastlege/allmennlege i over 30 år og er spesialist i allmennmedisin. De siste ni årene har han jobbet deltid som rådgiver/konsulent i Helsedirektoratet og Direktoratet for ehelse. Har her hovedsakelig arbeidet med utvikling av kjernejournal.

Erik M Hansen, adm.dir, Helse Vest IKT


Erik M. Hansen har vært adm. dir. i Helse Vest IKT siden 2004, før det var han IT-direktør ved Haukeland Universitetssykehus i perioden fra 1994. Han har tidligere arbeidet som forskningsleder ved Christian Michelsens Research i Bergen.

Berglind Smaradottir, postdoktor i helseinformatikk ved Universitetet i Agder


Berglind har har sykepleierfaglig bakgrunn og en doktorgrad i IKT med hovedfokus på brukersentrert design og evaluering av helseteknologi. Hun har jobbet de siste 12 årene med forskning innenfor e-helse og teknologiutvikling, med en spesiell interesse for EPJ og sykepleiedokumentasjon.


Berglind på LinkedIn

Ståle Sjaavaag, prosjektleder for telemedisin i Risør kommune

Ståle er også personvernombud i Risør kommune. Han har sykepleierfaglig bakgrunn med en mastergrad i helseinformatikk. Han er også engasjert i 3P-prosjektet, som ledes av Senter for e-helseforskning i Tromsø.

Rune Schumann, sikkerhetsarktiekt, Oslo kommune


Rune Schumann har over 20 års erfaring som rådgiver, virksomhetsarkitekt, løsningsarkitekt og systemutvikler både i konsulentbransjen, innen produktutvikling, offentlig og privat sektor.
I dag jobber Rune primært med personvern og informasjonssikkerhet knyttet til velferdsteknologi hos Helseetaten i Oslo kommune
De siste fem årene har den faglige interessen dreid seg mer over mot informasjonssikkerhet og personvern, men med et holistisk syn på sikkerhet i virksomheter. Rune mener et godt samspill mellom teknologi, mennesker og organisasjon er et grunnleggende premiss for at god informasjonssikkerhet og et godt personvern skal være tilstede.

Rune på Twitter

Petter Hurlen, Akershus universitetssykehus


Dr. Petter Hurlen har arbeidet i 40 år i grenselandet mellom medisin og informasjonsteknologi. Han startet prosjektet som ledet til DocuLive EPJ, og ledet arbeidet med de første europeiske standardene for elektronisk pasientjournal. I dag er han overlege i klinisk informatikk ved Akershus Universitetssykehus, sekretær for den Internasjonale forening for medisinsk informatikk og medlem av Legeforeningens IT-utvalg. Han har sittet i styret for FDH/NorHIT i mer enn 25 år.


Petter på LinkedIn

Share This