Anne Eva Bjerke og Anne Palacios Karlsen

Anne Eva Bjerke og Anne Palacios Karlsen

Prosjektleder og Avdelingssjef for innovasjonspartnerskap «Hjemmelab»
Anne Gunvor Nystrøm & Bendik Westlund Hegna

Anne Gunvor Nystrøm & Bendik Westlund Hegna

Prosjektleder, Digital hjemmeoppfølging, Ullensaker Kommune - Programleder for satsningen på den eldre pasient, Akershus Universitetssykehus
Bodil Rabben og Roger Schäffer

Bodil Rabben og Roger Schäffer

Divisjonsdirektør, sluttbrukerløsninger, Norsk Helsenett og fagdirektør digitalisering, FHI
Camilla Stoltenberg

Camilla Stoltenberg

Direktør, Dr.med, FHI
Cathrine M. Lofthus

Cathrine M. Lofthus

Departementsråd, dr.med., Helse- og omsorgsdepartementet

Cato Innerdal

Cato Innerdal

Kommuneoverlege, Molde kommune
Cecilie Campbell

Cecilie Campbell

Leder, ALV Møre og Romsdal
Christian Grimsgaard

Christian Grimsgaard

Ortoped i OUS og konserntillitsvalgt for Akademikerne i Helse Sør-Øst
Dag-Helge Rønnevik

Dag-Helge Rønnevik

Spesialist i samfunnsmedisin/Stipendiat NTNU
Eddy G. Torp

Eddy G. Torp


Elin Johnsen

Elin Johnsen

spesialfysioterapeut og prosjektleder i Pust Deg Bedre, Helse Førde
Ellen Moen Rønning-Arnesen

Ellen Moen Rønning-Arnesen

Statssekretær, Helse- og omsorgsdepartementet
Espen Nakstad

Espen Nakstad

Assisterende helsedirektør, Helsedirektoratet
Frank Furnes

Frank Furnes

Prosjektleder, Helse Vest IKT / Integrasjonssenteret
Harald Hjelde

Harald Hjelde

Leder for forankring og interessentdialog, KS

Ina Marie Aamodt

Ina Marie Aamodt

Førsteamanuensis, Lovisenberg Diakonale Høyskole
Ingvild Kjerkol

Ingvild Kjerkol

Helse- og omsorgsminister, Helse- og omsorgsdepartementet
Ivar Halvorsen

Ivar Halvorsen

Ass. kommuneoverlege, Stavanger
Jan Emil Kristoffersen

Jan Emil Kristoffersen

Seksjonssjef, Den norske legeforening
Johan Ronæs

Johan Ronæs

Administrerende direktør, Norsk Helsenett SF

Jørn Andre Jørgensen

Jørn Andre Jørgensen

Seksjonssjef, Seksjon normering terminologi, Direktoratet for e-helse
Josefine Vacker

Josefine Vacker

Sykepleier, folkehelseviter og asst. leder, HelseInn m/flere
Jostein Dale

Jostein Dale

Avdelingssjef og overlege Akuttmedisinsk fagavdeling St. Olavs hospital, prosjektleder Rørosprosjektet
Kari Nytrøen

Kari Nytrøen

Fagdirektør, Norsk helsearkiv
Lise Henriksen

Lise Henriksen

Seniorrådgiver, Domenearkitekt Data og analyse / RDAP, Sykehuspartner HF / Helse Sør-Øst

Liv Johanne Wekre

Liv Johanne Wekre

Seniorrådgiver legemiddelområdet, Helseplattformen
Liv Marit Dørum

Liv Marit Dørum

Fagansvarlig for kvalitetsregistrene og nestleder ved Registerseksjonen, Kreftregisteret
Magne Nylenna

Magne Nylenna

Professor (em.) dr.med, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo
Mariann Hornnes

Mariann Hornnes

Direktør, Direktoratet for e-helse
Marianne Ege Lundberg, Mari Kristine Knudsen og Ida Andrea Hellenæs Granum

Marianne Ege Lundberg, Mari Kristine Knudsen og Ida Andrea Hellenæs Granum

Leder hjemmebaserte tjenester i Søndre Land kommune, prosjektstøtte, Helseinn og sykepleier, Søndre Land kommune

Nils Kristian Klev

Nils Kristian Klev

Visepresident i Legeforeningen
Odd Martin Solem

Odd Martin Solem

Divisjonsdirektør samhandlingsplattform, Norsk Helsenett SF
Øystein Kyrre Johansen

Øystein Kyrre Johansen

Seksjonssjef, Helsedataservice
Petter Thornam, Lars Ivar Mehlum og Torgeir Hoff Skavøy

Petter Thornam, Lars Ivar Mehlum og Torgeir Hoff Skavøy

Haraldsplass Diakonale Sykehus, Helse Vest IKT og Bønes Legesenter
Robert Steen

Robert Steen

Byråd for helse, eldre og innbygertjenester, Oslo Kommune

Roger Schäffer

Roger Schäffer

Fagdirektør digitalisering, FHI
Rune Simensen

Rune Simensen

Direktør teknologi og e-helse, Helse Sør-Øst RHF
Siw H. Myhrer

Siw H. Myhrer

Seniorrådgiver, Helsedirektoratet
Stein Thelle

Stein Thelle

Senior rådgiver i Norsk Helsenett SF
Terje Wistner

Terje Wistner

Avdelingsdirektør eHelse, KS - kommunesektorens interesseorganisasjon

Tor Sætrang

Tor Sætrang

Rådgiver digital transformasjon, Helseinn