Meny tidlg. års konf.

Gjennomføring av En innbygger – én journal krever sterkere nasjonal styring

Ambisjoner om sterkere nasjonal styring av e-helseutviklingen fremover. Hva betyr dette for rollene til Nasjonalt e-helsestyre, Direktoratet for eHelse og RHFene? Hvilke virkemidler vil bli benyttet for å sikre større gjennomføringsevne? Hva med kommunene og andre aktører som HOD ikke har noen direkte styringslinje til?

Bjørn Astad

Ekspesdisjonssef, Helse- og omsorgsdepartementet

Bjørn Astad er ekspedisjonssjef og leder E-helseavdelingen i Helse- og omsorgsdepartementet. Fra 2007 har han hatt ansvar for Helse- og omsorgsdepartementets oppfølging av e-helsefeltet.

E-helseavdelingen har ansvar for å etablere gode digitale tjenester til både helsepersonell og innbyggere, oppfølging av Direktoratet for e-helse og Norsk Helsenett SF, i tillegg til å følge opp arbeidet med Én innbygger – én journal.

Besøk Bjørn på Twitter

 

Share This