Meny tidlg. års konf.

Helsetjenestene på nett med helsenorge.no

Helsenorge.no bidrar til å realisere målsetningene om en nasjonal, enkel og sikker digital helsetjeneste. Plattformen skal oppfylle forventninger og behov for innbyggere, behandlere og sektoren som helhet.

Sentrale målsetninger er effektivitet, kvalitet og en styrket pasient- og brukerrolle. Kunnskap om behov, og praktiske erfaringer fra innbyggere og behandlere som benytter tjenestene brukes aktivt i utviklingen av tjenestene.

Maria Gjerpe

Lege, medisinsk-faglig ansvarlig for helsenorge.no, Direktoratet for ehelse

Maria Gjerpe er utdannet lege fra UiO, samt innen innovasjon. Hun er medisinskfaglig ansvarlig for digitale innbyggertjenester på Helsenorge.no. Gjerpe leder også innovasjons – og konseptutviklingsarbeidet for nye løsninger på helsenorge.no for innbyggere i kontakt med spesialisthelsetjenesten, i tett samarbeid med sektoren. I tillegg jobber Gjerpe med strategi for kommende, digitale helsetjenester på både kort og lengre sikt.

Besøk Maria på LinkedIn ( https://www.linkedin.com/in/mariagjerpe) og Twitter ( https://twitter.com/mariasmetode)

 

Share This