Meny tidlg. års konf.

Hvordan løse morgendagens helseutfordringer med smart bruk av data?

Avstandsoppfølging og aktiv pasientmedvirkning i egen behandling vil øke i årene fremover, og sensorer og tingenes internet er i ferd med å bli realitet. Dette og andre digitaliseringsprosesser innen helse genererer store mengder data. Avansert dataanalyse vil være en endringsagent i arbeidet fremover for bedre kvalitet og pasientsikkerhet ved å tilføre ny innsikt og bedre beslutningsstøtte.

En gjennomgang av ulike eksempler på bruk av avansert analyse både innen personlig medisin og behandling, forskning og risikovurdering.

Therese Gule

Health Analytics Lead, EVRY

Therese Gule_2016

Therese Gule har siden 2003 jobbet med ulike prosjekter innen digitalisering og dataanalyse. I dag jobber hun i helsevertikalen i EVRY som Health Analytics Lead. Hun har lang erfaring fra Business Intelligence prosjekter både fra privat og offentlig sektor, og hun har de siste årene fokusert på smart bruk av data i helsesektoren.

Besøk Therese på LinkedIn

 

Share This