Meny tidlg. års konf.

Industrien må ha tilgang til helsedata for å kunne levere innovative produkter for fremtidens helsetjenester – Er vi klare?

HelseOgOmsorg21 (HO21) strategien har helse og omsorg som næringspolitisk satsningsområde. For at industrien skal kunne bidra med innovasjon i sektoren, må det etableres en infrastruktur som muliggjør at næringslivet får tilgang til helsedata for innovasjonsformål. Arbeidsgruppen for satsningsområdet foreslår at det etableres en satsning på «Verdikjede for presisjonsmedisin». Hva skal til for at dette kan realiseres?

Odd Arild Lehne

Advisor Innovation Projects, Oslo Medtech

Odd Arild Lehne er innovasjonsrådgiver i Oslo Medtech. Odd Arild har ansvar for å definere, organisere, samt finansiering av innovasjonsprosjekter hvor medlemsbedriftene i Oslo Medtech deltar.

 

 

Share This