Meny tidlg. års konf.

Journalen på nett – hvordan går nå det da?

Helse Nord har som første helseregion tilbudt pasienten elektronisk tilgang til HELE sin sykehusjournal. Først i en pilot (2015) men nå som en tjeneste til alle innbyggere i regionen. Foredraget tar for seg erfaringene både fra piloten, og fra de første måneden med fullskala drift. Fokus vil være på pasientopplevelser og teknolog-erfaringer, men vi tar også en snarkikk på hva fremtidens digitale innbyggertjenester bringer i nord.

Ragnhild Varmedal

Utviklingsansvarlig, Universitetssykehuset Nord-Norge

RAgnhild Varmedal 2016

Ragnhild Varmedal har bakgrunn som systemutvikler og scrummaster. Hun har hovedansvar for utvikling og testing i Helse Nord sitt prosjekt der tjesten «Min pasientjournal» er utviklet, og koordinerer den tekniske innsatsen fra Helsedirektoratet, DIPS og Helse Nord IKT.

Besøk Ragnhild på LinkedIn

 

Share This