Meny tidlg. års konf.

Kalde senger, varme mål: Erfaringer fra de første fire årene med kommunalt akutt døgntilbud

De kommunale akuttsengene som er blitt etablert rundt om i kommune-Norge de siste fire årene er blitt lite brukt. Dette gjelder både små ensengsordningene som finnes i mange kommuner og større akuttenheter som likner minisykehus. Det stilles spørsmålstegn om enhetene virkelig avlaster sykehusene etter intensjonen. På den andre siden oppfylles vel målet om gode tjenester nærmere der folk bor?

 

Marianne Sundlisæter Skinner

Førsteamanuensis, Senter for omsorgsforskning, øst v/NTNU i Gjøvik

marianne sundlisæter skinner_2016

Marianne Sundlisæter Skinner har siden 2013 jobbet med et prosjekt om organiseringen av kommunalt akutt døgntilbud, finansiert av Forskningsrådet. Hun har publisert flere artikler og rapporter om temaet. I desember 2015 gjennomførte hun en oppsummering av erfaringer fra de første fire årene med KAD på oppdrag for Helsedirektoratet. Rapporten fra oppsummeringen er publisert på omsorgsforskning.no.

 

 

Share This