Meny tidlg. års konf.

Klinisk datavarehus – Hvorfor og Hvordan?

Klinisk datavarehus med strukturerte data. Uthenting av data til kvalitets- og forskningsregistre håndteres gjennom klinisk datavarehus slik at produksjonsmiljøer som EPJ avlastes og personvernet ivaretas. I tillegg gir klinisk datavarehus mulighet for beslutningsstøtte og analyse på tvers av alle data, for eksempel for smittevern.

Pia Nybo Skaar

Spesialrådgiver, Oslo universitetssykehus

 Pia Nybo Skaar 2016

Pia jobber som rådgiver på IKT avdelingen på OUS siden 2010 i seksjon Klinikk, Forskning og Samhandling, med hovedfokus på understøttelse av IKT for forskningen.

Hun har tidligere jobbet i GE Healthcare, fra utvikling av- til strategisk planlegging for- nye kontrastmidler.

 

 

Share This