Meny tidlg. års konf.

Klinisk metodeutvikling et samspill mellom medisin og teknologi

Moderne medisin er teknologi intensiv. Teknologene er på vei inn på operasjonsstuen og i behandlingen. Ny kunnskap om genome vil stille nye krav til medisinske applikasjoner. Data analyseres for å finne de beste behandlingsmetodene. Bruk av video øker og kvalitetskravene også, 4k og 3d video tas i bruk. Eksempler på prosjekt. Hvordan organiseres prosjektene?

Ronny Kristiansen

Innovasjon IKT avdelingen Oslo Universitetssykehus

Ronny Kristiansen er informatiker med 25 års erfaring fra sykehus. Han jobber tett på klinikere med fokus på innovasjon, forskning og metodeutvikling.

Besøk Ronny på LinkedIn

 

Share This