Meny tidlg. års konf.

Kommunale helsetjenesters utfordringer med samhandlingsreformen og kommunesammenslåing

Utfordringene for helsetjenestene i kommunene vokser, både i oppgaver og kompleksitet. Tjenestene har gjennomgående godt faglig nivå, men tjenestene vil ventelig komme under økende press i årene som kommer. Det skyldes blant annet demografiske endringer, mer kompetansekrevende oppgaver og økt oppmerksomhet på kvalitet.  Vi vet for lite om tjenesteproduksjonen, men flere kilder indikerer at det er stor variasjon. Det er fortsatt en stor utfordring å sikre god ledelse av tjenestene i de mange kommunene og samhandling mellom kommuner og helseforetak.

Svein Lie

Helsedirektoratet

 

Svein er ansatt som direktør for divisjon for primærhelsetjenester og har arbeidet i Helsedirektoratet siden 2014. Før dette har han vært kommunelege og allmennlege i Flakstad og Vinje, helsesjef i Sandefjord og til sist fylkeslege i Vestfold de siste 12 årene før han begynte i Helsedirektoratet.

 

Share This