Meny tidlg. års konf.

Kommunehelsetjeneste, samhandling og teknologi – en personlig bekjennelse fra Sørlandet

Et kåseri som oppsummerer mine erfaringer med eHelse gjennom 35 år som distriktslege, kommunelege, helsesjef, fastlege og sykehjemslege. Kåseriet vil bestå av personlige vitnesbyrd, trosbekjennelser og en liten velsignelse til slutt.

 

Dagfinn Haarr

Kommuneoverlege, Kristiansand kommune

 Dagfinn Haarr_2016

Dagfinn Haarr er spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin, har siden 1980 arbeidet i forskjellige lege- og lederstillinger i Årdal og Kristiansand kommuner og har vært IT-ansvarlig på de legesentrene han har arbeidet ved. Han er nå kommuneoverlege og forsøker å henge med i den rivende utviklingen av eHelse i dag. Har vært bruker av en rekke EPJ-er med vekslende grad av frustrasjon, grensende til desperasjon.

 

 

Share This