Meny tidlg. års konf.

Norske helsedata – store muligheter!

Norge har særlige fortrinn ved at befolkningens helse kan følges i nasjonale registre av god og internasjonalt anerkjent kvalitet. Vårt unike system med personnummer gjør det mulig å koble data og supplere fra andre kilder, eksempelvis biobanker. Data fra helseregistre og biobanker beskrives som den nye oljen – med god grunn.

Ingvild Kjerkol

Stortingsrepresentant Arbeiderpartiet, medlem av Helse- og omsorgskomiteen

Ingvild Kjerkol_2016

Ingvild Kjerkol har en Bachelore i Psykologi og er Høyskolekandidat i drift og vedlikehold av IKTsystemer (NTNU).

Hun sitter på Stortinget i første periode og har tidligere vært Fylkesrådsleder i Nord-Trøndelag, Fylkesråd for regional utvikling og næring og tidligere lokalpolitiker i Stjørdal i mange år. Tidligere jobbet hun i Skogeiersamvirke Allskog BA og i Stjørdal kommune.

Besøk Ingvild på Twitter

Share This