Meny tidlg. års konf.

Nye IKT-Verktøy og nye arbeidsprosesser i Sykehuset Østfold

Sykehuset Østfold er Østfolds største arbeidsplass med ca 4500 ansatte. Ved å bygge et nytt sykehus for Østfold på Kalnes, har man fått et av Europas mest moderne sykehus. Det er innført nye og endrede arbeidsprosesser og nye IKT-løsninger er tatt i bruk i klinikken. Dette foredraget fokuserer på denne endringsreisen, med fokus på hvilke nye IT-løsninger man har fått og hvordan man har innført og dokumentert nye arbeidsprosesser. Hvilke utfordringer har man hatt, hva har man gjort, hva har man ikke gjort? Hvordan er arbeidsprosessene dokumentert?

Jan Terje Dragvoll og Asbjørn Elgen

Sykehuset Østfold HF

Jan Terje Dragvoll har jobbet ved IKT-avdelingen i Sykehuset Østfold i snart 4 år som IKT-rådgiver og virksomhetsarkitekt. De siste 3 årene har han jobbet med kartlegging og dokumentasjon av arbeidsprosesser ved Sykehuset Østfold.
Asbjørn Elgen er øre/nese/hals-lege. Han har jobbet med ledelse i sykehus på ulike nivåer i mange år. De siste 3 årene som medisinsk fagsjef for IKT,  og han har deltatt aktivt ved innføring av nye kliniske IKT-løsninger.

 

Share This