Meny tidlg. års konf.

Pasienten er på nett, men er helsetjenesten på nett med pasienten?

Dagens samfunn er preget av at mer og mer av samhandlingen foregår over digitale medier. Pasienter ønsker enkel tilgang til egne helseopplysninger, og de vil kommunisere digitalt med behandler. Er helsevesenet snart modent for å slippe den digitale pasienten inn?

Kathrine Haumann

Rådgiver, Regionalt senter for kliniske IKT-løsninger, Helse Sør-Øst

Kathrine Håseth Haumann_2016

Kathrine Haumann har tidligere jobbet som jordmor ved Rikshospitalet i 12 år. Deretter jobbet hun som rådgiver i IKT-avdelingen ved OUS siden 2011, og da spesifikt med MinJournal, en portal for digitale pasienttjenester rettet mot sykehus. Fra januar 2016 ble Regionalt senter for kliniske IKT-løsninger opprettet, og MinJournal lagt inn under dette. MinJournal ble opprettet i 2006, som en lokal løsning ved OUS. Deretter er dette blitt en regional løsning og er tatt i bruk av nesten alle HF i regionen, samt noen private sykehus.

 

 

Share This