!function(f,b,e,v,n,t,s){if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)};if(!f._fbq)f._fbq=n; n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0';n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init', '1386996074741425'); // Insert your pixel ID here. fbq('track', 'PageView');

Meny tidlg. års konf.

Program 2016

Konferansedag 1: Tirsdag 26. april 2016

KL.09:30 Velkommen v/ Jon Tysdahl, leder av programkomiteen
Felles åpningsspor
KL. 09:35 Hør om Guro Fjellangers, tidligere miljøvernminister og bystyremedlem i Oslo, pasienterfaringer med både en medfødt tilstand og en kreftsykdom ved Jon Tysdahl
Se presentasjon her
Kl. 10:05 Refleksjoner rundt Guro Fjellangers historie fra en sykehuslege
Stein Sundstrøm, overlege, St. Olavs hospital

Se presentasjon her
Kl. 10:25 Kaffepause
Kl. 10:45 Refleksjoner rundt Guro Fjellangers historie fra en sykepleier
Ove Nordstokke, spesialrådgiver, Helse Stavanger HF
Se presentasjon her
KL. 11:05 Refleksjoner rundt Guro Fjellangers historie fra en IT-ekspert
Hvordan kan teknologien kan hjelpe oss i tilsvarende situasjoner fremover
Peter Hidas, seniorkonsulent, Gartner
Se presentasjon her
Kl. 11:25 Vi runder av med en kort debatt mellom innlederne, og lar også salen slippe til.
Kl.11.45 Stor satsing på forskning og innovasjon i ehelse – Jan Rasmus Sulebak, spesialrådgiver, Forskningsrådet presenterer vinnerne av IKT-fyrtårn-konkurransen
Se presentasjon her
Kl.12:00 Vinnerne av IKT-fyrtårn konkurransen presenterer sine prosjekter
 Kl. 12:45  Lunsj
  Tema: Pasienten – nå en integrert del av samhandlingen?
Analyser og erfaringer knyttet til noen nye viktige løsninger for pasientens samhandling med helsetjenestene, der pasienten kan både motta og sende inn helseinformasjon.
Tema: Trender innen teknologi og e-helse
Utstyret blir mindre og kravene større, nettet blir smartere og budsjettene strammere – er Internet of Things løsningen eller en del av problemet?
Se innledning her
Kl.13:30 Helsetjenestene på nett med helsenorge.no
Maria Gjerpe, lege, medisinsk-faglig ansvarlig for helsenorge.no, Direktoratet for ehelse
Se presentasjon her
Technology Trends in Global Healthcare
Sharath K Hiriyanna, enterprise architect Insurance and Healthcare, EVRY India
Se presentasjon her
Kl.14:00 Journalen på nett – hvordan går nå det da?
Ragnhild Varmedal, Utviklingsansvarlig, Digitale pasienttjenester i Nord

(Ingen presentasjon)
Klinisk metodeutvikling – et samspill mellom medisin og teknologi
Ronny Kristiansen, Innovasjon IKT avdelingen, Oslo Universitetssykehus
Kl.14:30 Pasienten er på nett, men er helsetjenesten på nett med pasienten?
Kathrine Håseth Haumann, Rådgiver, Regionalt senter for kliniske IKT-løsninger, Helse Sør-Øst.
 Se presentasjon her
Internet of BioNano Things for Health and Care
Ilangko Sellappah Balasingham, Professor og gruppeleder, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, Intervensjonssenteret. 
Kl.15:00 Pause
Kl.15:20 Brukerinvolvering ved utvikling av ehelse-teknologi. Erfaringer fra EU-prosjektet United4Health.
Berglind Smaradottir, Doktorgradsstipendiat i IKT, Universitetet i Agder
Se presentasjon her
Internett av dine ting i helse og omsorg
Anders Føyen, Rådgiver, Microsoft Norge
(Presentasjon kommer)
Kl.15:50 «HbA1c 6,5*, er jeg da syk?» Tilgjengeliggjøring av laboratorieresultater direkte til pasienten
Armin Piehler, Overlege, Fürst Medisinsk Laboratorium
Se presentasjon her
The holy grail of medtech / Den hellige gral for medisinsk måleutstyr 
Espen Krogh, CEO, Prediktor Medical
Presentasjon: http://prezi.com/ieyb3g8gmngj/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
Kl.16:20 Den selvutredede pasientens møte med fastlegen
Nils Reinton, Forsker, Utviklingsavdelingen for molekylærbiologi Fürst Medisinsk Laboratorium
Se presentasjon her
 
Kl.16:50 Konferansdag 1 avsluttes
 Kl.17:30 Konferansemiddag

 

Konferansedag 2: Onsdag 27. april 2016

Lunsj

  Tema: Nye verktøy og arbeidsprosesser
Vi setter søkelys på forbedring av arbeidsprosesser og hvordan e-helse bidrar til slike endringer. Videre presenteres flere viktige initiativ for å forbedre eksisterende IKT-løsninger.
Tema: Nasjonale satsinger og prosjekter
Vi får høre om nasjonal kjernejournal i et internasjonalt perspektiv.  Erfarne leger vil dele sine erfaringer på godt og vondt etter 3 år med bruk av systemet. Direktoratet for e-helse vil fortelle om sine nye satsinger inkludert siste nytt om «én innbygger – én journal». Helse- og omsorgsdepartementet  presenterer hvordan de har tenkt å utøve sterkere nasjonal styring. 
Kl.09:00 EPJ-løftet – Ny og nyttig funksjonalitet som blir nyttgjort nå
Espen Hetty Carlsen, Seniorrådgiver, Direktoratet for e-helse
Se presentasjon her
Kl.09:00 Gjennomføring av Én innbygger – én journal krever sterkere nasjonal styring
Bjørn Astad, ekspedisjonssjef e-helseavdelingen i Helse- og omsorgsdepartementet
Se presentasjon her
Kl.09:30 Samverkan med ett gemensamt IT-stöd för Kronobergs Län leder till en god och säker vård
Helena Sjögren, Strateg eHälsa och förvaltare vårdinformationssystem, IT Regionservice og

Karin Svensson, Medicinskt ansvarlig sjuksköterska, Lessebo Kommun
Se presentasjon her
Kl.09:30-10:15 Vegen videre for «Én innbygger – én journal», rollen til nytt Direktoratet for e-helse
Roar Olsen, Divisjonsdirektør Strategi, Direktoratet for e-helse
Se presentasjon her
Kl.10:00 Olafiaklinikken – Norges beste sjekkested av DIPS Arena?
Ingrid Heitman, Delprosjektleder, Regional EPJ
Se presentasjon her
Kl.10:30 Pause
Kl.10:40 Nytt foredrag:
Teknologistøtte til egenmestring for revmatikere
 – Les mer her.
Wolfgang Leister, Norsk Regnesentral
Se presentasjon her
 Kl.10:40 Blir kjernejournal brukt? Resultater fra en undersøkelse blant norske leger
Vitalii Ikoev, mastergradstudent, Institutt for Helse og Samfunn, Universitetet i Oslo (medforfatter Eirik Nikolai Arnesen)
Se presentasjon her
 11:05 Nytt foredrag: Hvordan lykkes bedre med endringsreiser i komplekse virksomheter
Stig Håvard Solum, virksomhetsarkitekt, Helse Midt
Se presentasjon her
Kl.11:05 Nytt foredrag:
Sentrale utfordringer for en samlet journal

Jon Tysdahl, Fürst
Se presentasjon her
Kl.11:30 Nye IKT verktøy og nye arbeidsprosesser i Sykehuset Østfold 
Jan Terje Dragvoll, Virksomhetsarkitekt/IKT-rådgiver, og Asbjørn Elgen, medisinsk fagsjef IKT, Sykehuset Østfold HF
Se presentasjon her
Kl.11:30 Nytt foredrag: Nasjonale fagsystemer og arbeidsprosesser – en utopi?
Håvard Roterud, Fagkoordinator IKT, Klinikk for radiolgi og nukleærmedisin, Oslo universitetssykehus
Se presentasjon her
Kl.12:00 Pause. flytting til to spor
  Tema: Kommunalhelsetjeneste, Samhandling og IKT.
Tar for seg temaer som Kommunal Øyeblikkelig hjelp sin utvikling, hvorvidt vi trenger nye EPJ i kommunene og hvordan kan vi bruke ICNP koder i kommunens EPJ.
Tema: Hvordan utnytte eksisterende data?
På samme tid som gendata og  kliniske data er utrolig verdifulle kilder for  å styrke behandling og klinisk forskning er de lite brukt. For lite? Vi ønsker å belyse dette med utgangspunkt i at IKT gir mulighet til å bruke, sammenstille og berike data på nye og effektive måter, men også at det er dilemma en kommer opp i. 
Kl.12:15 Kalde senger, varme mål: Erfaringer fra de første fire årene med kommunalt akutt døgntilbud
Marianne Skinner, Førsteamanuensis, Senter for omsorgsforskning, øst v/NTNU i Gjøvik
Se presentasjon her
Industrien må ha tilgang til helsedata for å kunne levere innovative produkter for fremtidens helsetjenester – Er vi klare?
Odd Arild Lehne, Advisor Innovation Projects, Oslo Medtech
Se presentasjon her
 Kl 12:45    Lunsj
Kl.13:45 Kommunehelsetjeneste, samhandling og teknologi – en personlig bekjennelse fra Sørlandet
Dagfinn Haarr, Kommuneoverlege, Kristiansand kommune
(Ingen presentasjon)
 
Kl.14:15 Gnav, svarteper eller poker? Struktur, makt og roller som påverkar kvalitet og økonomi i grenseflata mellom kommune og helseføretak
Geir Sverre Braut, Seniorrådgjevar, Stavanger universitetssjukehus og professor ved Høgskolen Stord/Haugesund og Universitetet i Stavanger
Se presentasjon her
KL 14:00
Klinisk datavarehus – Hvorfor og Hvordan?
Pia Nybo Skaar, Spesialrådgiver, Oslo universitetssykehus
Se presentasjon her
Kl.14:45 Samhandling uten felles språk – hvilke utfordringer gir ulike journalsystemer for samhandling i hverdagen?
Lisbeth Remlo Abelsen, Fagsykepleier og rådgiver, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Troms
Se presentasjon her
Norske helsedata – store muligheter!
Ingvild Kjerkol, Stortingsrepresentant Arbeiderpartiet medlem Helse- og omsorgskomiteen
Se presentasjon her
Kl.15:15 Pause
Kl.15:35 AVLYST: Veiledende planer i ICNP – erfaringer fra pilot
Unni Stensvold, Konsulent, Sandefjord kommune USHT og NS
Helse Sør Øst – Analytics
Lars Rønning
Se presentasjon her
Kl.15:45 Kommunale helsetjenesters utfordringer med samhandlingsreformen og kommunesammenslåing
Svein Lie, direktør divisjon primærhelsetjeneste, Helsedirektoratet
Se presentasjon her
Hvordan løse morgendagens helseutfordringer med smart bruk av data?
Therese Gule, Health Analytics Lead, EVRY
Se presentasjon her
Kl16:35 Oppsummering
Kl.16:45 Konferansen avsluttes

Share This