Meny tidlg. års konf.

Program 2018

INTRODUKSJONSTILBUD: Dataforeningen har gleden av å introdusere et særskilt medlemskap for ansatt helsepersonell i helsesektoren. PRIS: Kr 250,- pr år
Mer info og påmelding her: https://www.dataforeningen.no/sektormedlem-helse.464692.no.html

Årets konferanse har satt fokus på situasjonen i Norden, med plenumssesjoner hele første konferansedag. Vi har lært om likheter og ulikheter for de nordiske helsevesen og IT-situasjoner, der nasjonale utfordringer og satsninger, håndtering av legemiddellister/e-resept samt nyskapende regionale løsninger har blitt sett nærmere på

Konferansedag 1: Onsdag 18. april 2018

8:00Registrering
9:20Åpning og velkommen
v/ leder for programkomiteen Rune Brækken.
Fellesspor:
9:35
10:05
10:30
10:50Kaffepause
11:15
11:40
12:05
12:30LUNSJ
SPOR 1SPOR 2
13:30
13:55
14:20
14:55Pause og mingling
15:15
15:50
16:15
16:45Avslutning og oppsummering. Konferansedag 1 avsluttes
17:00konferansemiddag

 

Konferansedag 2: Torsdag 19. april 2018

 Spor 1Spor 2
9:00
9:25
9:50
10:15Kaffepause
10:30
11:00
11:30LUNSJ
Fellesspor
12:30
12:55
13:20
13:55Kaffepause
14:15
14:40
15:05Oppsummering og avslutning

 

Share This