Meny tidlg. års konf.

Program 2018

INTRODUKSJONSTILBUD: Dataforeningen har gleden av å introdusere et særskilt medlemskap for ansatt helsepersonell i helsesektoren. PRIS: Kr 250,- pr år
Mer info og påmelding her: https://www.dataforeningen.no/sektormedlem-helse.464692.no.html

Årets konferanse har satt fokus på situasjonen i Norden, med plenumssesjoner hele første konferansedag. Vi har lært om likheter og ulikheter for de nordiske helsevesen og IT-situasjoner, der nasjonale utfordringer og satsninger, håndtering av legemiddellister/e-resept samt nyskapende regionale løsninger har blitt sett nærmere på

Konferansedag 1: Onsdag 18. april 2018

8:00Registrering
9:20Åpning og velkommen
v/ leder for programkomiteen Rune Brækken.
Fellesspor:
9:35Pasientens netthelsetjeneste – de nordiske land sammen mot fremtiden?
Helseminister Bent Høie
10:05Danish Healthcare after the public sector reform in 2007
Hans Erik Henriksen, CEO, Healthcare DENMARK
10:30Overview of current national e-health projects
Nanna Skovgaard, head of division, Danish Ministry of Health
10:50Kaffepause
11:15Sveriges Vision e-hälsa 2025, en vision om att använda digitaliseringens möjligheter
Malin Amnefelt, samordnare inom samordningskansliet, e-Hälsomyndigheten

11:40Nasjonal e-helsestrategi – Felles utfordringer, felles løsninger.
Karl Stener Vestli, divisjonsdirektør Strategi, Direktoratet for e-helse
12:05Diskusjon. Einar Ryvardsen
12:30LUNSJ
SPOR 1SPOR 2
13:30FMK – Journey of the Danish medication card
Jakob Uffelman, CEO, Sundhed.dk Internation Foundation
13:55Sveriges arbete med den nya nationella läkemedelslistan
Maria Wettermark, seniorrådgivare, og Maria Hassel, internationell samordnare, ehälsomyndigheten
14:20Pasientens legemiddelliste etableres i Norge
Hilde Lyngstad, avd.dir. Produkt og Plan, Direktoratet for e-helse
14:55Pause og mingling
15:15Helseplattformen. Status for arbeidet med en journal i Midt-Norge
Torbjørg Vanvik, programdirektør Helseplattformen, Helse Midt
15:50SUSSA samverkan - är det möjligt med en gemensam målbild för nio regioner/landsting?
Jonas Rudenstadm, overlege anestesi og intensivvård, Landstinget Västernorrland
16:15To år med Sundhedsplatformen (Epic) – getting there or not getting anywhere?
Mette Lindelof, avd. overlege og William Karlsson, lege, Herlev og Gentofte hospital
16:45Avslutning og oppsummering. Konferansedag 1 avsluttes
17:00konferansemiddag

 

Konferansedag 2: Torsdag 19. april 2018

 Spor 1Spor 2
9:00Fremtidens bildediagnostisikk
Hans Jørgen Smith, Oslo Universitetssykehus
Telemedisinsk rehabilitering – Spesialisthelsetjenesten hjem til pasienten
Hege Prag Øra, lege og Ingebjørg Irgens, avdelingsoverlege, Sunnås sykehus
9:25Nasjonalt prosjekt for Digital patologi
Inger Nina Farstad, overlege og professor II, Avd. for patologi, Oslo Universitetssykehus
Erfaringer fra 3P-prosjektet: involvering av pasienter og pårørende ved telemedisinsk oppfølging
Berglind Smaradottir, postdoktor, Universitetet i Agder, og Kenneth Austrått, prosjektleder, Stavanger Universitetssykehus
9:50Nasjonal løsning for kommunal helse og omsorgstjeneste
Christina Johannessen og Ruthie Berg, seniorrådgivere, Direktoratet for e-helse

Digitalt involverte pårørende – hvordan løfte pårørende med digital teknologi?
Hanne Marie Johnsen Engelstad, konseptutvikler, Telenor Norge
10:15Kaffepause
10:30Helsedataprogrammet: Utvikling av en nasjonal plattform for helseanalyse
Alexander Edvard Gray, programdirektør, Direktoratet for e-helse

Digital kommunikasjon mellom brukere, pårørende og ansatte i helsetjenesten åpner for nye muligheter og gir nye utfordringer
Bente Brunvatne, spesialkonsulent Oslo kommune, bydel Østensjø
11:00Samhandling av medisinske bilder mellom helsevesenet, pasienter og andre erfaringer fra et etablert nasjonalt nettverk i Storbritannia
Johan Carlegrim, product manager, Sectra
Kl. 10:50: Trygghet og kontroll med rett teknologi! Forskningsfunn fra Lindåsprosjektet
Mari S Berge, førsteamanuensis, Høgskolen på Vestlandet
Kl 11:10 Digital avstandsoppfølging av pasienter med nyresvikt: nytenkning om hjemmedialyse
Lars Eirik Hansen, leder Senter for klinisk støtte og dokumentasjon, Nordlandssykehuset

11:30LUNSJ
Fellesspor
12:30Slipp innholdet fri – Godt faglig innhold er for verdifullt til å benyttes kun en gang
Stine Camilla Bjerkestrand, Direktoratet for e-helse, og Eirik Hafver Rønjum, Netlife Design


Hvorfor jobber jeg med IKT ved siden av pasientene?
Bjørn Hveem, lege, OUS skadelegevakta og Arkitektur & Design RKL

12:55GDPR i helsesektoren – a match made in heaven?
Simen Sommerfeldt, CTO, Bouvet
Fritt behandlervalg: Dr. Watson eller Dr. Granan – og hvordan kan et EPJ støtte klinikeren
Dr. Lars Petter Granan, konstituert overlege; OUS Smerteklinikken, og klinisk fagansvarlig og førsteamanuensis, Høgskolen i SørØst Norge
13:20Hvordan riktig informasjonssikkerhet bidrar til god pasientsikkerhet
Preben Gustavsen, senior manager, SopraSteria
Klinikere i Helseplattformen – Slik arbeider vi med krav til ny pasientjournal
Marit Ludvigsen, barnesykepleier, St. Olavs hospital, og prosjektmedarbeider Helseplattformen
13:55Kaffepause
14:15Helsedata er morgendagens olje for samfunnet – og for hackere
Eirik Gulbrandsen, forretningsutvikler og sikkerhetsevangelist, Arrow ECS Norge
Klinikere og eHelse – en gjensidig avhengighet?
Kjartan Olafsson, fastlege og leder av Legeforeningens IT utvalg
14:40Morgendagens kliniker – hva er behovet?
Arne Westgaard, prosjektleder Helse Sør-Øst, og overlege, Oslo Universitetssykehus
E-helse i utdanningane – Om direktoratets arbeid
Jon Torgeir Lunke, Direktoratet for e-helse
15:05Oppsummering og avslutning

 

Share This