Meny tidlg. års konf.

Samhandling uten felles språk – hvilke utfordringer gir ulike journalsystemer for samhandling i hverdagen?

Spesialisthelsetjenesten, primærhelsetjenesten og omsorgstjenesten i landets kommuner opererer i dag med helt ulike journalløsninger for dokumentasjon av den helsehjelp som gis. Dette står i kontrast til behovet for felles informasjon som grunnlag for samhandling og et godt tilrettelagt behandlingstilbud for pasienten.

Lisbeth Remlo Abelsen

Fagsykepleier og rådgiver, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Troms

Lisbeth Remlo Abelsen_2016

Sykepleier med videreutdanning i administrasjon, ledelse og IKT. Jobbet i omsorgstjenesten i 17 år og på NST i 6 år. Fra 2011 jobbet på Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester i Troms. Hovedområdet har vært kvalitets- og kompetanseutvikling knyttet til dokumentasjon av helsehjelp. Er prosjektleder for DokHelseTroms og et forprosjekt om teknologiske utfordringer innen dokumentasjon

 

 

Share This