Meny tidlg. års konf.

Samverkan med ett gemensamt IT-stöd för Kronobergs Län leder till en god och säker vård

I Kronobergs län dokumenterar Regionen och kommunerna sin hälso- och sjukvård i ett gemensamt IT-stöd. Sedan 2007 har Region Kronoberg uppfyllt visionen ”en patient en journal” och fortsätter förbättra beträffande IT-stöd och organisatorisk samverkan. Vårdprocesserna hanteras digitalt över enhets- och organisationsgränser som primärvård, specialistvård, hemsjukvård, barnhälsovård och elevhälsa.

 

Helena Sjögren

Strateg inom eHälsa, Region Kronoberg, Sverige

Helena Sjogren_2016

Helena Sjögren är sjuksköterska och barnmorska men har de senaste 15 åren arbetat i Region Kronoberg med samverkan för att införa, förvalta och utveckla det gemensam IT-stödet i Kronobergs län.

 

Karin Svensson

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, Lessebo Kommun

Karin Svensson_2016 Karin Svensson är medicinskt ansvarig sjuksköterska i Lessebo kommun och har i den rollen ett ansvar för att rutiner mellan Region Kronoberg och kommunen fungerar optimalt för invånarna.

 

Share This