Jørn Andre Jørgensen

Seksjonssjef, Seksjon normering terminologi, Direktoratet for e-helseShare

Jørn Andre Jørgensen