Petter Thornam, Lars Ivar Mehlum og Torgeir Hoff Skavøy

Haraldsplass Diakonale Sykehus, Helse Vest IKT og Bønes LegesenterShare

Petter Thornam, Lars Ivar Mehlum og Torgeir Hoff Skavøy