Rune Simensen

Direktør teknologi og e-helse, Helse Sør-Øst RHFShare

Rune Simensen