Meny tidlg. års konf.

Vegen videre mot «En innbygger – én journal» og Rollen til det nye Direktoratet for e-helse

Målbildet om «Én innbygger – én journal» står fast, og det er bred enighet om en felles nasjonal løsning for hele helse- og omsorgstjenesten. Dette er et langsiktig mål og vi har anbefalt å starte med kommunale helse- og omsorgstjenester. Hvordan påvirker dette andre pågående og planlagte nasjonale satsinger?

Direktoratet for e-helse skal være en pådriver i sektoren, og sørge for nasjonal styring og koordinering i samarbeid med aktørene.

Roar Olsen

Divisjonsdirektør Strategi, Direktoratet for e-helse

Roar Olsen 2016

Roar Olsen er divisjonsdirektør Strategi i Direktoratet for e-helse. Tidligere var han avdelingsdirektør i divisjon e-helse i Helsedirektoratet. Roar Olsen har hatt ansvaret for Digitale innbyggertjenester og etableringen av helsenorge.no. I tillegg til å jobbe med etableringen av det nye direktoratet har han ledet en utredning av hvordan gjennomføringsevnen kan styrkes for nasjonale IKT-prosjekter i helse- og omsorgssektoren. Roar Olsen har en MBA i strategisk ledelse fra NHH og har tidligere vært leder for Altinn og jobbet i Storebrand og Statens Pensjonskasse i ulike lederfunksjoner.

Besøk Roar på LinkedIn

 

Share This