Meny tidlg. års konf.

Veiledende planer i ICNP – erfaringer fra pilot

I samarbeid med USHT Vestfold piloterer NSF veiledende planer i 4 kommuner. Planene er utviklet med terminologi fra ICNP og implementert i EPJ.

 

Unni Stensvold

Sandefjord kommune USHT og NSF

Unni_Stensvold_2016

Unni Stensvold er konsulent i Sandefjord kommune, seksjon for institusjonstjenester og bofellesskap for demente.

Hun er også prosjektleder i NSF og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmesykepleie i Vestfold.

 

 

Share This