eHelse 2020– Vi vil gjerne høre din historie!

Planlegging av eHelse 2020 er nå i gang! Hold av datoene 13.-14. mai 2020. Programkomiteen vil gjerne ha forslag til foredrag. Alle forslag vil bli vurdert.

eHelsekonferansen har siden starten i 2013 blitt en stadig viktigere møteplass for fagfolk innen helse og teknologi, hvor de kan dele erfaringer, drøfte ideer, strategier og løsninger for digitalisering av Norges helse- og omsorgstjenester. Konferansen danner et nøytralt og tverrfaglig forum for helsepersonell, teknologiutviklere, designere, ledere og de som utformer og iverksetter politikken.

eHelse 2020 arrangeres av ildsjeler fra Dataforeningens faggruppe Helse &IKT i samarbeid med Norsk Sykepleierforbunds faggruppe for e-helseDen Norske Legeforening og DND NorHIT.

Fyll inn skjema under.

Dato: 13.-14. mai 2020
Sted: Vika Kino, Ruseløkkveien 14, 0251 Oslo

Konferansens tema og vinklinger
eHelse 2020 vil bestå av ulike spor med egne temaer og vinklinger. Vi søker derfor spesielt, men ikke utelukkende! etter foredrag som kan belyse følgende (alle forslag vil bli vurdert):

Forskning med et helse-/bruker perspektiv
• Kompetanseheving – Hvordan utdanne fremtidens digitale kliniker
• Samhandling og informasjonsutveksling – også fra et pasientperspektiv
• Mens vi venter – episode 2. Pasient og brukerperspektiv
– Prosjekter og initiativer i påvente av Utopia
– Standardisering – Hvem må vike? Data eller helsepersonellet først?
• Finansiering og styringsmodeller
– Er dette elefanten i rommet?
• Nye kule prosjekter eller rydde i gammelt plunder og heft
– Forbedre tungvinte/usmidige systemer?
– Innføring av nye løsninger når det gamle fungerer?
– Hva er det vi trenger?
• Hvorfor får vi ikke bedre og mer brukervennlige arbeidsflater?
– Finnes det andre typer støtteverktøy som er enklere å bruke?
– Kan vi hente inspirasjon fra andre sektorer og industrier?

Vi vil også gjerne høre om gode og dårlige erfaringer med prosjekter – har dere implementert et prosjekt som viste seg å være en stor suksess? Eller hadde dere en god ide, men så ble ikke prosjektet helt som ønsket?

Retningslinjer for foredrag:
• Varighet: 30 minutter inkl. mulighet for spørsmål og dialog.
• Godt faglig fokus er forventet. Faglig dybde verdsettes, både for avanserte og nybegynnere
• Bruk gjerne konkrete eksempler og anekdoter for å forenkle abstrakte konsepter
• Bruk gjerne interaktivitet og multimedia som kan føre til bedre engasjement
• Bruk gjerne demoer (helst opptak av demoer) for å styrke “dette lar seg gjøre”- optimismen blant deltakerne
• Salgspresentasjoner vil bli avvist; produkter må gjerne nevnes sammen med andre konkurrerende produkter