Eirik Årsand

Professor | UiT Norges Arktiske Universitet, Institutt for Informatikk

Elin Børøsund

Seniorforsker | Avdeling for digital helseforskning, Oslo Universitetssykehus

Roar Thon

fagdirektør | Nasjonal Sikkerhetsmyndighet