Eirik Årsand

Professor | UiT Norges Arktiske Universitet, Institutt for Informatikk

Elin Børøsund

Seniorforsker | Avdeling for digital helseforskning, Oslo Universitetssykehus

Are Engum

anestesilege | Haukeland universitetssykehus

Bent Høie

statsråd | Helse og Omsorgsdepartementet

Roar Thon

fagdirektør | Nasjonal Sikkerhetsmyndighet