Onsdag 13. mai

Felles: Har du hørt den om dansken, svensken og nordmannen?

Det er mange likheter mellom de nordiske landene, men også store forskjeller i tilnærminger inne ehelse. I denne sesjonen setter vi fokus på sekundærbruk av helsedata i de nordiske landene. Hva tenker vi likt om og hvor er forskjellene? Hva kan vi lære av hverandre?

Spor 1 – Samhandling og informasjonsutveksling – med pasienten i sentrum

Rett behandling og effektiv gjennomføring stoppes ofte av siloer. Tidligere var siloveggen organisatoriske og fysiske. I 2020 opplever vi fremdeles siloer – akkurat som i «gamle dager» – ja også med papir og konvolutt. Hva er status på informasjonsutveksling i den digitalt grenseløse verden og hvilke løsninger er under utvikling?


Spor 2 – Helseangst eller dataangst? Hva er den egentlige verdien av mine helsedata?

Hva er det som godkjennes når vi klikker “godta”? Vet vi hva som deles? Og hvorfor er det egentlig så farlig om Google vet hva du spiser, hvor lenge du sover, og hvor du befinner deg? Helseangst bøtes på med digitale hjelpemidler som skal monitorere vår helse, men hvem får gevinsten?


Torsdag 14. mai

Spor 1 – Mens vi fortsatt venter på de brukervennlige løsningene

Internasjonalt snakkes det om utbrente leger og helsepersonell, og IKT-systemene har fått en stor del av skylden. I Norge snakkes det ofte om endringsmotvilje og motstand mot nye arbeidsmåter. Men hva vet vi egentlig om kvaliteten på IKT som brukes i helsetjenesten? Må helsepersonell endre seg eller må IT-systemene endres? I denne sesjonen får vi en rekke foredrag som belyser brukervennlighet fra forskjellige vinkler.

Spor 2 – Gir digitalisering bedre FolkEhelse?

Helse er ikke bare fravær av sykdom, og folkehelse handler om hvordan helsen fordeler seg i befolkningen. Samfunnet digitaliseres, og hvordan skal vi sikre at vi digitaliseres inn i en verden som er bedre for folk flest? Og reduserer heller enn øker ulikheten? Dette sporet ser på løsninger hvor digitaliseringen gir mer helse for flere – og for de som trenger det mest. Sporet vil avsluttes med en kort debatt der publikum oppfordres til å delta!

Felles: En innbygger – en journal. Ulike veier til målet

Arrangeres av