e-Helse 2021 | 11.-12. mars

Fra utredning til handling .....

Mange og lange utredninger er skrevet om fremtidig IT-støtte i norsk helsetjeneste. Det har lenge vært enighet om målene, men fortsatt ikke enighet om virkemidler og strategi. Har vi en tillitskrise i e-helsebransjen?

Hvilke løsninger videreutvikles og hvordan bidrar de til helhetlig pasientbehandling og økt effektivitet? Har vi byggeklossene vi trenger for å øke leveransetakten? Har vi identifisert rotårsak til utfordringene, eller etablerer vi styringssystemer som blir like hjelpeløse som før? Tar vi helsepersonell og pasienter på alvor slik at gode løsninger lages fortløpende for trygg behandling og bedre pasientopplevelse? Er det trygt at pasienter deler alle sine personlige hemmeligheter i disruptivte apper som kan gjøre hva de vil med dataene?

Om e-Helse 2021

eHelse-konferansen er en møteplass for fagfolk innen helse og IT hvor de kan dele erfaringer, drøfte ideer, strategier og løsninger for utviklingen av IT i Norges helse- og omsorgstjenester. Konferansen gir tellende timer til legers spesialisering og etterutdanning. Allmennmedisin: godkjennes med 15 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen. Konferansen kan også godkjennes for alle spesialiteter med 15 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

eHelse2021 er en heldigital konferanse over to dager, med to separate spor på hver av dagene.

Har du hørt den om dansken, svensken og nordmannen?
Det er mange likheter mellom de nordiske landene, men også store forskjeller i tilnærminger inne ehelse. I denne sesjonen setter vi fokus på sekundærbruk av helsedata i de nordiske landene. Hva tenker vi likt om og hvor er forskjellene? Hva kan vi lære av hverandre?

11. mars #1 - Samhandling og informasjonsutveksling – med pasienten i sentrum

Rett behandling og effektiv gjennomføring stoppes ofte av siloer. Tidligere var siloveggen organisatoriske og fysiske. I 2020 opplever vi fremdeles siloer – akkurat som i «gamle dager» – ja også med papir og konvolutt. Hva er status på informasjonsutveksling i den digitalt grenseløse verden og hvilke løsninger er under utvikling?

Les mer om sporet i programmet


11. mars #2 - Helseangst eller dataangst i sentrum

Hva er den egentlige verdien av mine helsedata? Hva er det som godkjennes når vi klikker “godta”? Vet vi hva som deles? Og hvorfor er det egentlig så farlig om Google vet hva du spiser, hvor lenge du sover, og hvor du befinner deg? Helseangst bøtes på med digitale hjelpemidler som skal monitorere vår helse, men hvem får gevinsten?

Les mer om sporet i programmet


12. mars #3 - Mens vi fortsatt venter på de brukervennlige løsningene

Internasjonalt snakkes det om utbrente leger og helsepersonell, og IKT-systemene har fått en stor del av skylden. I Norge snakkes det ofte om endringsmotvilje og motstand mot nye arbeidsmåter. Men hva vet vi egentlig om kvaliteten på IKT som brukes i helsetjenesten? Må helsepersonell endre seg eller må IT-systemene endres? I denne sesjonen får vi en rekke foredrag som belyser brukervennlighet fra forskjellige vinkler.

Les mer om sporet i programmet


12. mars #4 - Gir digitalisering bedre FolkEhelse?

Helse er ikke bare fravær av sykdom, og folkehelse handler om hvordan helsen fordeler seg i befolkningen. Samfunnet digitaliseres, og hvordan skal vi sikre at vi digitaliseres inn i en verden som er bedre for folk flest? Og reduserer heller enn øker ulikheten? Dette sporet ser på løsninger hvor digitaliseringen gir mer helse for flere – og for de som trenger det mest.

Les mer om sporet i programmet


Arrangeres av: