Foredragsholder

Espen Hetty Carlsen

Espen Hetty Carlsen

Senior advisor at the Norwegian Directorate of Health
Øystein Tveite

Øystein Tveite

Helsedirektoratet
Arne Norrud

Arne Norrud

Daglig leder, Uniconsult
Kaja Asbjørnsen Betin

Kaja Asbjørnsen Betin

Styreleder i DigPsyk/Prosjektleder ved Lovisenberg DPS

Endre Sandvik

Endre Sandvik

Prosjektdirektør, Oslo kommune
Marianne Braaten

Marianne Braaten

Programleder Helsedataprogrammet, Direktoratet for e-helse
Kjartan Olafsson

Kjartan Olafsson

Fastlege og leder i Legeforeningens IT-utvalg
Kari Nytrøen

Kari Nytrøen

Fagdirektør | PhD, Norsk helsearkiv

Petter Hurlen

Petter Hurlen

Overlege, A-hus
Kari Hustad

Kari Hustad

Kommunikasjonsrådgiver hos Helseplattformen
Astri Letnes Janson

Astri Letnes Janson

Stipendiat, UiO
Christian Jonasson

Christian Jonasson

Specialist Director Health Data, FHI

Eva Blum-Dumontet

Eva Blum-Dumontet

Privacy International
Alfhild Stokke

Alfhild Stokke

Director of Department at The Norwegian Directorate of eHealth Vice Chair SNOMED international
Roar Thon

Roar Thon

Fagdirektør, Nasjonal sikkerhetsmyndighet
Johan Ronæs

Johan Ronæs

Administrerende direktør/ CEO at Norsk Helsenett SF

Marte Kvittum Tangen

Marte Kvittum Tangen

Fastlege, spesialist i allmenmedisin og leder av Norsk forening for allmenmedisin
Terje Wistner

Terje Wistner

Deputy Director General and Head of eHealth at The Norwegian Association of Local and Regional Authorities - KS
Cecilie Tandberg Hallan

Cecilie Tandberg Hallan

Advokat i den norske legeforening
Roger Slettli Nymo

Roger Slettli Nymo

Prosjektleder Data og dokumentdeling – Digitale Pasienttjenester

Aadel Heilemann

Aadel Heilemann

Seksjonssjef/advokat i Den norske legeforening
Kathinka Meirik

Kathinka Meirik

Utviklingssjef/faglig ansvarlig Helseplattformen hos HELSE NORD-TRØNDELAG HF
Johanna Kaipio

Johanna Kaipio

Professor, Aalto University
Ishita Barua

Ishita Barua

MD & Research Fellow | AI in Endoscopy | Health Economist | The Norwegian Biotechnology Advisory Board

Arve Melum

Arve Melum

Prosjektleder, Atkins Norge
Jacob Holter Grundt

Jacob Holter Grundt

Prosjektleder i Prosjekt Regional EPJ, i program Regional klinisk løsning (RKL), Helse Sør-Øst
Hans Tore Mogård

Hans Tore Mogård

NTNU
Karl Vestli

Karl Vestli

Divisjonsdirektør Strategi i Direktoratet for e-helse

Are Engum

Are Engum

Anestesilege Haukeland Universitetssykehus. Leder klinisk fagråd IKT
Christer Mjåset

Christer Mjåset

Viseadministrerende direktør/deputy CEO i Helseplattformen