ERP DIRECTIONS 2020

27. februar | Oslo


Dagens ERP-leverandører arbeider med å utnytte de nyeste teknologier, for eksempel kunstig intelligens, IoT, RPA og AI. I tillegg er leverandørene fokusert på «sky» som tjeneste. Den rivende teknologiske utviklingen vil bety et paradigmeskifte i forhold til hvordan leverandørenes løsninger skal implementeres.

Dette innebærer færre implementeringer med skreddersøm som fokus, færre store oppgraderingsprosjekter, færre tradisjonelle fossefallsprosjekter og samtidig flere standardløsninger, mer endringsledelse, flere smidige implementeringer, etc.

Men har dette budskapet også nådd ut til leverandørene og deres kunder? Ser vi at implementeringsprosjektene gjennomføres annerledes? Ser vi et prisfall i dagens implementeringsprosjekter sammenlignet med de tidligere omkostningskrevende ERP-prosjektene?

Om konferansen:
Vi vil teste et konsept der de toneangivende leverandørene og deres kunder får taletid.

«Tanken bak ERP | Directions er å invitere leverandører som er toneangivende for ERP systemenes
utvikling, og la deres innovative kunder få taletid, og inspirere andre kunder.»


Modellen er tatt til Norge, fra Danmark, og vi inviterer seks ERP-leverandører til konferansen. Hver av leverandørene skal ta med seg en kunde som presenterer et interessant ERP-initiativ. Konferansen er et kompletterende konsept til Dataforeningens årlige ERP-seminar som ledes av Bo Hjort Christensen, der leverandørmarkedet og trendene blir analysert av Christensen selv. ERP | Directions er derimot et konsept der kundene og leverandørene gis taletid og settes i sentrum.

Samarbeid mellom