Ved påmelding til både ERP 2020 og ERP Directions 2020 får du 10% rabatt på begge arrangement. Rabatten forutsetter at begge arrangement gjennomføres.

ERP Directions:

Mainsponsor: kr 35 000,- eks mva.

 • Utstillerplass
 • Seminardeltakelse for 5 personer (inklusive utstillerpersonell)
 • Logo på konferansens nettside
 • Logo i annonsering av konferansen der det er plass
 • Lunsj
 • Deltakerliste. (Deltakere som har gitt sitt samtykke (GDPR)
 • Firmaomtale på konferanseside

Partner: kr 20 000,- eks mva.

 • Utstillerplass
 • Seminardeltakelse for 2 personer (inklusive utstillerpersonell )
 • Logo på konferansens nettside
 • Deltakerliste. (Deltakere som har gitt sitt samtykke (GDPR)
 • Firmaomtale på konferanseside

Profileringspartner : kr 10 000,- eks mva.

 • Seminardeltakelse for 1 deltaker
 • Logo på konferansens nettside
 • Deltakerliste. (Deltakere som har gitt sitt samtykke (GDPR)
 • Firmaomtale på konferanseside

ERP 2020:

 • Hovedpartner: 40 000,- eks mva.
 • Partner: 25 000,- eks mva.
 • Profileringspartner: 12 000,- eks mva.

Send en e-post til Silje Endsjø for mer informasjon og påmelding

Priser er eks mva. Faktura sendes ved mottakelse av signert kontrakt. *) *)Signert ordrebekreftelse er å anse som en bindende avtale Dersom konferansen skulle bli avlyst av årsaker arrangøren ikke har kontroll over (streik med mer), refunderes 50% av beløpet.
Hvis partner ønsker å kansellere avtalen før arrangementets tidspunkt: Ved kansellering med mer enn 60 dager til arrangementtidspunktet refunderes 60 % av beløpet. Ved kansellering med mer enn 30 dager til arrangementtidspunktet refunderes 30% av beløpet. Ved kansellering med mindre enn 30 dager til arrangementtidspunktet frafaller enhver form for refusjon.