workday – Et skybasert system for finans, HR og planning.

Helper store virksomheter over hele verden med å løse deres største utfordringer.

IFS™ er en ledende, global leverandør av forretningssystem som hjelper virksomheter med å bli mer fleksible. Med omfattende kompetanse innen utvalgte bransjer tilbyr IFS et fleksibelt, helintegrert forretningssystem (ERP) inkludert løsninger for vedlikehold (EAM) og service. IFS gir kunder i prioriterte bransjer bedre kontroll over virksomheten og hjelper de med å bli mer fleksible og bedre forberedt på å håndtere endringer i markedet.

Unit4 er en global leverandør av forretningssystemer til tjenesteytende virksomheter og offentlig sektor. Vi leverer ERP, bransjespesifikke løsninger og applikasjoner med tilhørende support og konsulenttjenester.
Tusenvis av tjenesteytende virksomheter innen konsulent, utdanning, offentlige tjenester, organisasjonslivet, media, energi, eiendom, anleggsbransjen, engros, bank og finans bruker i dag løsninger fra Unit4.

I Norge har vi et sterkt og voksende partnerapparat. Sammen med dem leverer vi ERP-løsninger og tjenester til våre 700 norske kundevirksomheter.

Konsernet har en årlig omsetning på over 500 mill euro, mer enn 3000 ansatte på verdensbasis og 200 ansatte i Norge.
Unit4 – in business for people.

Oracle NetSuite
For more than 20 years, Oracle NetSuite has helped organizations grow, scale and adapt to change. NetSuite provides a suite of cloud-based applications, which includes financials / Enterprise Resource Planning (ERP), HR, professional services automation and omnichannel commerce, used by more than 19,000 customers in 203 countries and dependent territories.

For more information, please visit https://www.netsuite.com.

Follow NetSuite’s Cloud blog, Facebook page and @NetSuite Twitter handle for real-time updates.

Hovedpartnere:

Partner

Profileringspartner:

Samarbeid mellom